'Kwetsbare groepen Haagse daklozen niet in beeld'

8 February 2023, 12:44 uur
Politiek
mainImage
Eveline van Egdom (Straatconsulaat)

Hoeveel dak- en thuisloze mensen kent Den Haag eigenlijk? De Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP en de SP willen hier meer duidelijkheid over hebben van het Haagse stadsbestuur. 

De cijfers die tot nu toe bekend zijn, geven volgens de partijen geen goede weerspiegeling van de werkelijkheid. "Veel mensen wonen uit nood op niet-conventionele plekken zoals in een auto, camper, boot of vakantiewoning. Of zij verblijven bij familie, vrienden of kennissen."   

De drie partijen hebben schriftelijke vragen gesteld waarin zij het college vragen om precieze tellingen van deze groepen. "Het is belangrijk meer inzicht te krijgen in de aantallen dakloze mensen in de verschillende leefsituaties en leeftijdsgroepen zoals kinderen, jongeren en 65-plussers", zegt Kim Vrolijk van de Haagse Stadspartij. ”Eigenlijk is het heel simpel, zonder cijfers, geen hulp en geen aandacht voor specifieke doelgroepen. Nu vallen er veel mensen tussen wal en schip.” 

Tekst gaat door onder foto.

ETHOS-classificatie

Lesley Arp van de SP vult aan: "Wij krijgen signalen dat dakloze mensen van boven de 65 jaar oud nu niet worden meegeteld, terwijl er hulpverleners zijn die in de praktijk juist meer mensen in deze leeftijdscategorie tegenkomen. Huisvesting is een recht voor iedereen. Dat maakt het des te zorgwekkender als extra kwetsbare groepen in tellingen buiten beeld blijven.”

Een alternatieve manier van dakloosheid in kaart brengen is de in 2006 in Europees verband opgestelde ETHOS-classificatie. Deze wordt internationaal gezien als best onderbouwde en meest gezaghebbende manier om dakloosheid te meten. Andere gemeenten doen hier al proeven mee. De Haagse Stadspartij, ChristenUnie/SGP en SP zouden graag zien dat in Den Haag deze classificatie ook gehanteerd wordt.  

“Door deze manier van tellen, krijgen we mensen die dak- of thuisloos dreigen te worden, of zij die dat al zijn, beter in beeld", egt Judith Klokkenburg van de ChristenUnie. "Zo kunnen we veel preventiever én gerichter helpen. Zodat niemand op straat hoeft te slapen in de stad van vrede en recht."