Dagblad070 | NIDA over Haagse Markt: kies voor rechtvaardigheid

NIDA over Haagse Markt: kies voor rechtvaardigheid

mainImage
adeel mahmood

NIDA-fractievoorzitter Adeel Mahmood heeft woensdagavond tijdens een raadsvergadering over onder meer het rapport van de Haagse Rekenkamer over de tarieven voor de Haagse Markt, een gloedvol betoog gehouden over eerlijkheid en vertrouwen. 

Hij wijst daarbij naar het doel van de Rekenkamer: 'De Rekenkamer versterkt met haar onderzoek de positie en het functioneren van de gemeenteraad en verhoogt hiermee het vertrouwen van de burger in de raad en het gemeentebestuur'.

Van dit vertrouwen van de burger in de raad en het gemeentebestuur komt weinig terecht als we kijken naar hoe wij als raad en college om zijn gegaan met het Rekenkamer-rapport, zo stelt Mahmood.

"De conclusies in het Rekenkamerrapport waren glashelder. Ik wil de Rekenkamer nogmaals bedanken voor haar onderzoek en de bijdragen in de commissiedebatten. Want ook daar werd keer op keer duidelijk dat de markt ondernemers jarenlang te veel hebben betaald.  Ik kan begrijpen dat de wethouder (Bredemeijer) deze ellende heeft geërfd, maar dat betekent niet dat U niet het juiste kunt doen. Dat betekent niet dat u niet verantwoordelijk bent voor de besluiten die u nu neemt."

Mahmood wijst er wethouder Bredemeijer op dat de Haagse marktondernemers er niks aan kunnen doen dat zijn partij bij het toetreden tot het college gewoon slecht heeft onderhandeld op dit punt, de CDA-fractie had een heldere standpunt. Maar, zo stelt het raadslid, nu moeten de Haagse marktondernemers bloeden. "Dit is niet fair, dit is niet eerlijk, dit is niet betrouwbaar zijn tegenover burgers in onze stad.."

Het raadslid trekt de discussie ook nog wat breder. 'Ik kan de hele Haagse Markt discussie helaas ook niet los zien van de wijze waarop een sterke overheid, met een leger aan ambtenaren en juridische middelen, omgaat met de kleine ondernemer of burger. We hebben het gezien bij tal van andere projecten."

"Het is niet voor niks dat de Nationale Ombudsman heeft geconcludeerd dat een meerderheid van de Nederlanders – bij een conflict met de overheid – weinig vertrouwen hebben in een goede afloop. Een gevoel alsof je als David aan het strijden bent tegen Goliath."

Mahmood spreek daarbij zijn respect en waardering uit voor het doorzettingsvermogen van de Haagse Markt ondernemers. "Jullie hebben in ieder geval jullie best gedaan. Dat het uiteindelijk – zo ziet het ernaar uit – niet tot het gewenst resultaat zal leiden, heeft niks te maken met jullie betrokkenheid en inzet, of de tegenargumenten… Het heeft te maken met bereidwilligheid van het college en de coalitiepartijen waardoor de raad buitenspel staat als het gaat om het bereiken van een meerderheid voor het voorstel van de Rekenkamer."

Mahmood geeft aan het 'not done te vinden' dat het in zijn ogen zeer zorgvuldige en goed beargumenteerde onafhankelijke onderzoek van de Rekenkamer in de commissies in twijfel werd getrokken. "Er werd gedaan, door collega’s in de coalitie, alsof er licht zou zijn tussen het rapport van de Rekenkamer en de Gemeentelijke Accountantsdienst. De GAD heeft in de commissie – in niet mis te verstande woorden – bevestigd: er is geen licht tussen beide rapporten. Daarmee zijn ook de conclusies in het rapport helder en dienen de aanbevelingen van de rekenkamer opgevolgd te worden. "

Het raadslid wijst er op dat uit de rapporten naar voren komt dat er in totaal 17% teveel geld in rekening is gebracht door de gemeente. Als de ondernemers te weinig hadden betaald, zou het geld gewoon terugbetaald moeten worden, en nu de gemeente teveel geld in rekening heeft gebracht dan is het niet meer dan rechtvaardig om het teveel betaalde geld terug te betalen, zo geeft hij aan.

Mahmood sloot zijn betoog af met een oproep aan zijn collega’s: "Kies voor rechtvaardigheid! Kies voor hardwerkende stadsgenoten. En ook een oproep: volg het college niet blindelings maar neem uw eigen verantwoordelijkheid."