mainImage

NIDA pleit voor ondertunneling Vaillantlaan

29 september 2020, 17:06 uur
Politiek

De Haagse fractie van NIDA wil/eist dat het college gaat onderzoeken of en zo ja hoe snel het mogelijk is de Vaillantlaan te ondertunnelen. Fractievoorzitter Adeel Mahmood wijst het stadsbestuur al jaren op de in zijn ogen veels te gevaarlijk situaties op de laan die bekend staat als een van de gevaarlijkste wegen van de stad, waarbij twee kruispunten in de top-10 lijst van verkeersonveilige blackspots voorkomen.

Mahmood wijst er op dat de situatie zelfs verder dreigt te verslechteren: eerst met de afsluitingen in de Schilderswijk, vervolgens door de opening van de Rotterdamse Baan en ook nog eens als de plannen van adviesgroep Centrum Noord doorgaan. "Dit is niet acceptabel", aldus Mahmood.

In de raad en door verschillende colleges wordt al jaren gepraat over te nemen maatregelen, zonder dat het heeft geleid tot een verbeterde situatie op en rond de laan. Voor NIDA is daarom de maat vol. Mahmood dreigt ook met acties als er nog meer verkeer richting de Vaillantlaan wordt gestuurd. "Dan leggen we de weg echt stil. We gaan daar zitten, liggen of cricketen. En we zetten samen met bewoners de gang naar de rechter, zowel voor de verkeersveiligheid als wat betreft de slechte luchtkwaliteit. “

In afwachting van het onderzoek naar een ondertunneling, wil Mahmood dat het college alvast een veel goedkopere maatregel toepast: flitspalen, bij elk verkeerslicht aan beide zijden. "Want als dat op de Churchilllaan in Leiden kan, daar staan er 10, waarom dan niet in Den Haag."