Nu al 6000 zelfstandigen vragen financiële steun

6 April 2020, 10:57 uur
Politiek
mainImage

De gemeente had vorige week al meer dan 6000 aanvragen binnen van zelfstandigen die een beroep doen op een van de steunmaatregelen van het kabinet, het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen (BBZ) en de Tijdelijke Overbruggingsregeling Zelfstandige Ondernemers (Tozo). Ook kreeg Den Haag van ongeveer 100 mensen te horen dat de fincanciële nood zo hoog was, dat onmiddellijke hulp nodig bleek te zijn.

De BBZ en Tozo zijn regelingen waarvan de uitvoering in handen is van de gemeenten. De problemen uit de eerste dagen van de regelingen toen er sprake was van trage aanvraagformulieren en overbelasting van het netwerk, zijn volgens het college in een brief aan de raad verminderd. Er is een nieuw formulier online gezet en de servercapaciteit is uitgebreid.

Om te voorkomen dat mensen die geen recht hebben op de uitkeringen er toch een beroep op doen, heeft de gemeente een zogeheten beslisboom toegevoegd op de website die aanvragers sneller inzicht geeft waarop zij recht hebben.

De gemeente heeft het aantal medewerkers dat zich bezighoudt met de aanvragen flink moeten uitbreiden omdat de helft van het aantal aanvragers een onvolledig ingevuld formulier inlevert. Al die mensen moeten worden teruggebeld, zo geeft het college de raad aan.