Het regent horeca-moties vanavond in de raad

15 February 2018, 09:00 uur
Politiek
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Het gaat vanavond tijdens de vergadering van de gemeenteraad van Den Haag moties regenen. Alleen al over het onderwerp ‘horeca’ kan het stadsbestuur ten minste zes moties tegemoet zien: vijf in te dienen door Groep de Mos, en eentje door Haagse Stadspartij.

"De horeca in deze stad wordt geteisterd door regeldrift en onwelwillende wethouders. D66-wethouder De Bruijn weigert wat aan de rigide geluidsnormen te doen. VVD-wethouder Revis houdt al jaren meer parkeerplaats-terrassen in de Reinkenstraat tegen en CDA-wethouder Klein kan als eindverantwoordelijke voor het horecabeleid maar geen potten breken voor wat meer reuring in de stad,” zegt woordvoerder horeca Rachid Guernaoui van Groep de Mos.

De partij wil onder meer de geluidsnormen voor de horeca versoepelen. Daarom pleit Groep de Mos voor een lobby bij het Rijk om de landelijke wetgeving over geluidsnormen aan te passen. “Maar het college kan meer doen,” aldus Guernaoui, die stelt dat het college maanden geleden al een pilot heeft toegezegd om binnen de wettelijke kaders gebieden aan te wijzen waar ruimere geluidsnormen mogen gelden. “Ik wil dat die pilot er nu eindelijk komt,” aldus Guernaoui, die bovendien pleit voor een Fonds Geluidsnormen, waaruit isolerende maatregelen kunnen worden betaald en waarmee geluidsboetes voor de horeca worden kwijtgescholden.

Tenslotte pleit de partij voor het realiseren van de beloofde parkeerplaats-terrassen in de Reinkenstraat. Guernaoui: "Mijn partij knokt hier al jaren voor. In september was er eindelijk een meerderheid om de parkeerplaats-terrassen te realiseren, maar het college weigert de aangenomen motie naar behoren uit te voeren,” zegt hij.

Subsidie voor geluidsisolatie en verruiming van de geluidsnormen in horecagebieden; dat zal vanavond ook de inzet zijn van Peter Bos namens de Haagse Stadspartij. “Het afgelopen jaar is er veel onderzoek gedaan naar oplossingen voor de geluidsproblematiek in de horeca. Het is nu tijd om door te pakken.” Volgens Bos is nu een enkele buurtbewoner in staat om het voor een heel horecagebied lastig te maken live muziek te programmeren. “Dit college wil meer reuring in de stad en daar hoort ook live muziek bij. We zijn een muziekstad en ik wil dat we dat blijven.”

In de motie zal Bos vragen om een subsidieregeling voor geluidsisolatie in het leven te roepen en tegelijkertijd de geluidsnormen te verruimen. In het nieuwe verkiezingsprogramma heeft de Haagse Stadspartij vier miljoen euro voor geluidsisolatie opgenomen. Bos tot slot: “De geluidsnormen kunnen we alleen verruimen als we ook zorgen dat leefkwaliteit wordt beschermd door isolatiemaatregelen.”