Stadsbestuur: bruidsstoet veroorzaakte rellen Duindorp

22 May 2018, 19:31 uur
Politiek
mainImage
Digitaal Dagblad
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Het stadsbestuur van Den Haag heeft vooralsnog geen racisme of xenofobie kunnen vaststellen in Duindorp. De rellen die vorige maand in het kustdorp tot veel commotie en uiteindelijk politieke vragen leidden, zijn terug te voeren op de Marokkaanse bruidsstoet die toen luidruchtig door de wijk trok. Daarbij hebben bruiloftsgasten bovendien de deur ingetrapt van een bejaard echtpaar dat niets met de incidenten te maken had. Dat blijkt uit de beantwoording van raadsvragen door het college, dat met zijn brief een ander en genuanceerder licht werpt op de gebeurtenissen.

“Op basis van de nu beschikbare informatie lijkt de aanleiding voor de gebeurtenissen op vrijdag 13 april gelegen in de overlast veroorzaakt door een grote bruidsstoet die luid toeterend door Duindorp reed. Een voertuig uit de bruidsstoet is met een pot mayonaise bekogeld. Dit leidde tot een confrontatie tussen een aantal bewoners uit de desbetreffende straat en een aantal bruiloftsgasten. Een aantal bruiloftsgasten heeft vervolgens een voordeur van een woning ingetrapt, waarna men de woning is binnengedrongen. De woning bleek van een bejaard echtpaar te zijn, dat op geen enkele manier bij het incident was betrokken. De politie heeft de partijen gescheiden en de gemoederen zoveel mogelijk gesust. Later op de dag is een raam van de ouders van het bruidspaar ingegooid,” zo schrijft het stadsbestuur in antwoord op vragen van NIDA-raadslid Adeel Mahmood die sprak van een ‘structureel probleem van pesterijen, uitsluiting en xenofobie’. Over dat laatste schrijft het college: “Er zijn meerdere aangiftes gedaan, die momenteel worden onderzocht. Of er sprake was van racisme maakt onderdeel uit van het onderzoek. Dit is ter beoordeling van het Openbaar Ministerie en uiteindelijk de rechter.”

Den Haag Meldt is sinds juli 2017 de antidiscriminatievoorziening van de gemeente Den Haag. Dat ondersteunt slachtoffers van discriminatie, biedt een luisterend oor en kan een brief naar de wederpartij opstellen voor hoor en wederhoor. Het stadsbestuur meldt in zijn brief dat afgelopen jaar één melding is binnengekomen van een bewoner uit Duindorp. “Woningcorporatie Vestia biedt bij burenoverlast en pesterijen over en weer waar nodig mediation aan. In het geval van de ouders van de bruid heeft er een persoonlijk huisbezoek plaatsgevonden met medewerkers van de gemeente,” aldus de gemeente.

Welkom Duindorp

Over wat wordt gedaan wanneer nieuwe inwoners - bijvoorbeeld met een niet-westerse achtergrond - zich in Duindorp vestigen, stelt het college: “Duindorp heeft een sterk netwerk van professionals dat in een vroeg stadium problemen signaleert en oppakt. Er zijn diverse overlegvormen die op regelmatige basis samenkomen. Zo zorgt het project Welkom Duindorp ervoor dat iedere nieuwe bewoner welkom wordt geheten en kennismaakt met een aantal kenmerken van Duindorp. Een voorbeeld van zo’n kenmerk is dat iedereen elkaar groet op straat.”

Tot slot sommen burgemeester en wethouders nog puntsgewijs op wat op het gebied van leefbaarheid en veiligheid sinds 2014 is gedaan:


  • Cameratoezicht Tesselseplein van april 2014 tot en met 1 november 2014 vanwege incidenten zoals brandstichting, ingegooide ruiten en racistische graffiti op het Tesselseplein;

  • Sinds mei 2016 is specifiek voor Duindorp een wijkmanager actief. Hij zorgt voor korte lijnen tussen professionals onderling en met bewoners;

  • Op 1 maart is de community-builder Duindorp gestart;

  • Er is een wekelijks spreekuur van de wijkagent, Vestia, maatschappelijk werk en de wijkmanager;

  • Vestia geeft informatie over het woonruimte deelsysteem voor de toewijzing van woningen aan de huidige en aan de nieuwe bewoners van Duindorp;

  • Vestia, gemeente en de politie spreken huurders aan die wangedrag vertonen of de veiligheid in gevaar brengen;

  • Bij woonoverlast hanteert Vestia waar nodig het gele en rode kaarten systeem;

  • Verschillende professionals zoals het welzijnswerk, sociaal wijkteam en het WMO zijn actief in de wijk om verbinding te maken met de bewoners, sociale psychische problemen in kaart te brengen, hulp te verlenen, in een vroegtijdig stadium signalen op te pakken en deze zonodig door te verwijzen.


(zicht op Duindorp; foto: Dienst Stedelijke Ontwikkeling/Willem Vermeij/Collectie Haags Gemeentearchief)