mainImage

Studeerruimte en fitnesstoestellen in Bezuidenhout

3 juni 2020, 15:54 uur
Politiek

De bewoners van bewoners van Bezuidenhout-West hebben ervoor gekozen dat hun wijk mooier, socialer en groener wordt door de bouw van een ontmoetingsruimte/studeerruimte en de aanleg van fitnesstoestellen voor buiten. De twee plannen krijgen gezamenlijk een budget van 20.000 euro voor de realisatie. 

De gemeente had dat geld in maart beschikbaar gesteld voor de wijk. Inwoners mochten zelf een plan indienen, dat werden er twintig, waarvan er zes in stemming werden gebracht. Iets meer dan 12 procent van de inwoners bracht zijn/haar stem uit. Die 360 bewoners kozen in meerderheid voor de ontmoetings/studeerruimte, de fitnesstoestellen waren een goede tweede. Samen zijn de plannen te realiseren voor het beschikbare bedrag.

Wethouder Balster vindt het idee van een wijkbudget een vernieuwende manier om bewoners te laten beslissen over wat zij belangrijk vinden. “Ik vind het echt heel goed dat er zoveel enthousiasme is bij bewoners om Bezuidenhout-West nog mooier te maken. Er komen heel leuke en creatieve plannen uit. Plannen die niet op het stadhuis zijn bedacht, maar door bewoners zelf. Hoe mooi is dat."