Acht partijen in de Haagse gemeenteraad hebben het Roze Stembusakkoord gesloten. Daarin spreken de partijen af zich in te zetten voor meer voorlichting op scholen, een betere registratie van geweld tegen LHBTQIA+’ers, speciale aandacht voor vluchtelingen en meer ontmoetingsplekken voor jongeren die vanuit hun culturele of religieuze achtergrond extra steun verdienen om zichzelf te kunnen zijn.

LHBTQIA+ staat voor lesbisch, homo, biseksueel, transgender, queer, intersekse, aseksueel. De + staat voor andere vormen van seksuele en genderidentiteit. De partijen die het akkoord hebben gesloten zijn D66, CDA, VVD, PvdA, GroenLinks, Haagse Stadspartij, Partij voor de Dieren en SP. Het Roze Stembusakkoord is het eerste stembusakkoord dat ooit in de Haagse gemeentepolitiek voor de verkiezingen is aangegaan.

Ook het COC – de belangenvereniging die opkomt voor emancipatie, sociale acceptatie, empowerment en integratie van alle lesbisch vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen – is trots op het stembusakkoord. COC Haaglanden voorzitter Arnout van Kooij: “Ik ben heel blij dat politieke partijen, van links tot rechts, de handen ineenslaan. Ik ga ervan uit dat hiermee rechten van LHBTQIA+’ers hoog op de agenda van de raad zullen blijven staan.”

“Het mag niet uitmaken of je bijvoorbeeld homo, hetero, transgender of biseksueel bent, in onze stad is iedereen, ongeacht genderidentiteit of seksuele oriëntatie en expressie, gelijkwaardig,” stellen de partijen, die het akkoord officieel op 15 maart zullen ondertekenen tijdens het Roze Raadsdebat van het COC Haaglanden.​

Print Friendly, PDF & Email