Achter de viervoudige zwanenmoord en het vertrappen van de met eieren gevulde zwanennesten in het Zuiderpark gaat eigenlijk een nog veel treuriger verhaal schuil. Het verminken en afschieten van zwanen, ofwel het zwanendriften en de zwanenjacht, zijn immers van alle tijden en gaan volgens ingewijden nog gewoon door. Het Groene Hart is er berucht om geworden, op welgeteld een halfuurtje fietsen van het Zuiderpark.

De Partij voor de Dieren in Den Haag heeft zich tot nu toe in de discussie over de ongekende gruwelen die zich in het Zuiderpark hebben afgespeeld op de vlakte gehouden. Niettemin is er ook door fractievoorzitter Christine Teunissen een spreekwoordelijke traan weggepinkt. De PvdD is er de partij niet naar om na dergelijke incidenten meteen repressief uit de rekken te springen en heeft zich evenmin gevoegd in de groeiende rij van mensen en bewegingen die beloningen hebben uitgeloofd die leiden tot de opsporing en aanhouding van de daders van de meervoudige dierenmoord. Teunissen is echter wel blij met die betrokkenheid en zegt dat zonder voorbehoud of cynisme. “Het is schrijnend dat toezicht en handhaving op dierenwelzijn onvoldoende zijn. Door dit soort vreselijke gebeurtenissen hebben mensen het gevoel dat er meer moet gebeuren. Geld bieden voor de gouden tip is een teken van grote betrokkenheid. Het is geweldig dat mensen zoveel empathie tonen voor dieren en op zo’n manier in actie komen. Het is een nuttig middel om de kans op het opsporen van de daders te vergroten,” aldus Teunissen desgevraagd.

Uitgemoord

Zwanen, de grootste watervogels van ons land, moeten het vaker ontgelden in de waterrijke ommelanden van Den Haag. In 2016 ontstond grote verontwaardiging toen in de berm tussen Alphen aan den Rijn en Zwammerdam een complete zwanenfamilie bleek te zijn uitgemoord; twee volwassen zwanen en hun vijf jongen waren de nek omgedraaid. Ook Teunissen vindt het moeilijk te bevatten wat er in mensen is gevaren die zo gewetenloos zijn. ”Zwanen hebben iets soevereins; kennelijk zijn er mensen die hun superioriteitsgevoel daarop willen botvieren.”

Flets lichtpuntje is misschien dat Nederland de aloude en oer-Hollandse ‘traditie’ van het zwanendriften per 1 januari 2017 illegaal heeft verklaard, als laatste land in Europa. Dat het daarmee verleden tijd is, lijkt echter niet het geval. Bij zwanendriften worden zwanen vleugellam gemaakt (‘geleewiekt’), zodat ze nooit meer kunnen vliegen. In het Groene Hart kwam dat veelvuldig voor. “We krijgen signalen dat zwanendriften nog steeds illegaal gebeurt,” zegt Christine Teunissen. “Maar er is in het buitengebied te weinig toezicht en handhaving om dit goed vast te stellen. Er is nu dus wel wettelijke bescherming, maar nog onvoldoende werkelijke bescherming van zwanen.”

Ronduit droevig vindt het raadslid van de Partij voor de Dieren dat “daarnaast nog steeds 30% van de zwanen uit de lucht wordt geschoten, omdat ze zogenaamd schade aanrichten. Als je bedenkt dat zwanen levenslange monogame huwelijksrelaties hebben, kun je je misschien iets voorstellen bij het leed dat ontstaat wanneer die relaties letterlijk aan flarden worden geschoten. Zwanen zijn helaas vogelvrij, is het niet door zwanendriften of vandalen, dan is het wel door jagers.”

Print Friendly, PDF & Email