Dagblad070 | 388 Hagenaars van bijstand naar baan

388 Hagenaars van bijstand naar baan

mainImage
Ondertekenaars van de sectordeal Bouw & Techniek en Energie met in hun midden wethouder werkgelegenheid Rachid Guernaoui. (Foto: gemeente Den Haag/Fleur Beemster)

In totaal 52 bedrijven uit de Bouw & Techniek en Energiesector hebben vandaag werkakkoorden gesloten met de gemeente Den Haag. Hiermee worden in korte tijd ten minste 388 banen specifiek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt gerealiseerd.

“Ik ben trots op dit resultaat. Het is een nieuwe mijlpaal in ons Werkoffensief +500”, aldus wethouder Rachid Guernaoui van Werkgelegenheid, die vandaag zijn handtekening zette onder een grote sectordeal met 21 brancheorganisaties, de 52 werkakkoorden en onder 6 samenwerkingsovereenkomsten voor de nieuwe Energieacademie.

Een van de resultaten voortvloeiend uit de sectordeal is de Energieacademie, een technische vakschool speciaal voor bijstandsgerechtigden en kwetsbare jongeren. De eerste mensen die nu nog werkloos zijn, beginnen in oktober met hun opleiding aan de dan te openen Energieacademie in Den Haag. In een praktijkgericht leerwerktraject van 3 maanden worden in 2 jaar tijd 560 werkzoekenden klaargestoomd voor een baan en/of vervolgopleiding in de bouw, techniek of energietransitie.

Zonnepanelen-monteurs

Alleen al in Den Haag komen er naar verwachting 3000 tot 5000 banen per jaar bij op het gebied van energietransitie en circulaire economie. Daarnaast zijn er nog de vacatures die bestaande technische bedrijven (zoals in de bouw en de installatiebranche) nu al open hebben staan. Bij de nieuwe beroepen gaat het om onder meer warmtepomp-monteurs, zonnepanelen-monteurs, toegepaste ICT technici (slimme meters instellen) en fijnslopers (het circulair slopen van oude gebouwen op zo’n manier dat materialen kunnen worden hergebruikt).

De Energieacademie gaat bijstandsgerechtigden met name voor dit soort banen opleiden. Plan is om deze nieuwe vakschool te vestigen in de Bedrijven Investeringszone Zichtenburg, Kerketuinen, Dekkershoek (ZKD) in Loosduinen. Vandaag hebben de eerste 6 bedrijven al getekend en hun medewerking gegarandeerd door kennis, geld en/of materialen voor de opleidingen op de Energieacademie beschikbaar te stellen.

Wethouder Rachid Guernaoui: “De Energieacademie is een direct gevolg van ons Werkoffensief +500, waarmee wij jaarlijks 500 mensen extra vanuit de bijstand aan een baan helpen, bovenop de reguliere opgave van 4000 mensen per jaar. ‘Iedereen doet mee’ is kernthema in het coalitieakkoord ‘Den Haag, Stad van Kansen en Ambities’. Bij de vandaag getekende en heel concrete werkakkoorden is dan ook iedereen gebaat: de mensen zelf, die hiermee een eigen inkomen genereren en hun sociale netwerk uitbreiden; de werkgevers, die in deze sector van bouw, techniek en energietransitie met een groeiend aantal vacatures worden geconfronteerd; en uiteraard ook de stad zelf, want minder uitkeringen betekent minder beslag op de gemeentelijke financiën”.

Fantastisch

Sectordeal, werkakkoorden en samenwerkingsovereenkomsten werden vandaag getekend tijdens een feestelijke bijeenkomst met het bedrijfsleven in het Techniek Innovatiehuis van ROC Mondriaan aan de Tinwerf. Naast Rachid Guernaoui was ook wethouder Richard de Mos (Economie) aanwezig.

“Dit is fantastisch”, aldus Richard de Mos. “Vanuit de Regiodeal Zuidwest hebben we veel extra aandacht voor de inwoners van de wijken Moerwijk, Morgenstond, Bouwlust en Vrederust. Dat waren na de Tweede Wereldoorlog wijken van hoop en toekomst. Dat kunnen ze wéér worden. Ook bij het bouwen van de duizenden nieuwe woningen in Zuidwest zijn vaklui broodnodig. Hoe gaaf zou het zijn als ze dan aan de nieuwe Energieacademie in dit gebied de basisvaardigheden hebben geleerd?"