Dagblad070 | Laat expats praten over sluiting Bronovo

Laat expats praten over sluiting Bronovo

mainImage

De Facebook-groep 'Bronovo moet blijven' overweegt in haar strijd tegen de sluiting van Ziekenhuis Bronovo om de internationale instellingen in Den Haag te enquêteren en om hulp te vragen. De groep wil onderzoeken of zij zich realiseren wat de gevolgen voor hun ondernemingen zijn op onder meer bereikbare Eerste Hulp in Den Haag.

Veel expats maakten gebruik van de SEH-vestiging van Bronovo die op 2 juli jl. zijn deuren sloot. In geheel Den Haag zijn nog maar 2 noodhulp-plekken over die voor Noord Den Haag (en Scheveningen en Wassenaar) lastig bereikbaar zijn.

Naar aanleiding van eerdere vragen van de groep over de sluiting antwoordde de wethouder dat zij in gesprek blijft met het HMC, maar ook met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Ze schrijft: “Ziekenhuiszorg is echter geen verantwoordelijkheid van een gemeente en zodoende heeft de gemeente Den Haag dan ook geen beleid hierop. Dus hierover is ook niets opgenomen in het coalitieakkoord. Ziekenhuiszorg is een landelijke aangelegenheid”. Bij het maken van keuzes rondom de organisatie van ziekenhuiszorg en de locatie waar deze vorm van zorg aangeboden wordt, zijn de Raad van Bestuur van het ziekenhuis en de zorgverzekeraars verantwoordelijk, aldus de wethouder. 

De Facebookgroep reageerde daarop als volgt: “In de door u genoemde adviezen over de herstructurering van HMC eind 2018/begin 2019 is nergens de grote stijging van de Haagse bevolking (u bekend) in 20 jaar in aanmerking genomen (+ 100.000 inwoners). Daardoor is de inschatting van de ziekenhuisbeddenbehoefte en SEH-behoefte in Den Haag in de komende jaren volgens ons volledig onderschat. Dat u ons geen antwoord geeft op deze kernvraag, stelt ons zeer teleur en beschouwen wij als onbehoorlijk bestuur van uw kant. U kunt zich niet aan deze fout in de adviezen onttrekken en de verantwoordelijkheid daarvoor afschuiven. De ziekenhuiszorg en de acute zorg in Den Haag staan op het spel.”