Dagblad070 | Onvrede over plan herinrichting De Mient
mainImage

Onvrede over plan herinrichting De Mient

4 augustus 2020, 10:50 uur
Bouw & Wonen

Bewoners hebben opvallende, gele linten rond de bomen op de Mient, Appelstraat en Thorbeckelaan gehangen. De bewoners vinden dat de Vruchtenbuurt een eerlijk en groen plan voor de Mient verdient. Een gemeentelijk plan, waarvoor bomen zouden moeten worden gekapt, verdient heroverweging vindt de buurt. Daarom is een petitie gestart. 

Onlangs lanceerde de gemeente haar plannen met de slogan: “70 extra parkeerplekken en meer groen voor de Vruchtenbuurt”. De waarheid is volgens de bewoners echter dat er een kaalslag zal plaatsvinden op het groenste deel van de Mient. De bomen moeten daar plaatsmaken voor extra parkeerplekken, terwijl de huidige plekken bijna altijd leeg staan.

Loze parkeerplaatsen

Er is een reëel parkeerprobleem in de Vruchtenbuurt, maar langs de begraafplaats staan de meeste parkeerplaatsen op de Mient vrijwel altijd leeg. De gemeente heeft nooit onderzocht waarom dat zo is en toch wil zij juist hier een heleboel extra parkeerplaatsen realiseren. De gemeente gaat er vanuit dat hier een “uitnodigende plek ontstaat om te parkeren” als zij de parkeerplaatsen opknapt en twee parkeervergunningsgebieden samenvoegt.

Uit een buurtonderzoek dat bewoners zelf deden, kwam een heel ander beeld naar voren. De parkeerplaatsen worden als sociaal onveilig ervaren en liggen op een te grote loopafstand van de doelgroep. Daar doet de herinrichting niets aan en dus dreigen de (extra) parkeerplaatsen ook in de toekomst leeg te blijven staan. Opvallend is ook dat er op het laatste stuk van de Mient per saldo zelfs parkeerplaatsen zullen verdwijnen, terwijl de nood daar juist het hoogst is.

Meer Groen?
De gemeente zegt dat de Mient groener wordt dan voorheen omdat er meer nieuwe bomen worden geplant dan dat er bomen gekapt worden; een zogenaamde positieve bomenbalans. Verder schermt de gemeente met een ecologische zone en extra groenstroken.

Een doorberekening van de plannen laat volgens de bewoners echter zien dat het groenste deel van de Mient het straks met wel 46% minder straatbomen moet doen. "De berekening van de volledige bomenbalans is bovendien omstreden. En per saldo krimpt het totale oppervlak van alle groenstroken."

Volgens de bewoners is op de informatieavonden bovendien een ronduit misleidende plattegrond aan de bewoners gepresenteerd en verbrak de gemeente haar belofte om betrokken burgers op de hoogte te houden.

De petitie is te vinden op https://petities.nl/petitions/niet-nog-meer-asfalt-op-de-haagse-mient-zonder-goed-onderzoek/signatures?locale=nl.Laten.
Zie ook de website: https://eerlijkplanmient.nl/.