De imam hört mit!

15 September 2019, 23:49 uur
Columns
mainImage

“Kinderen en dronken mensen spreken de waarheid” Een oud Rotterdams gezegde dat nog niets aan waarheid heeft ingeboet.

De opvattingen over onze samenleving, die ik van mijn islamitische brugklassers zo’n dertig jaar geleden te horen kreeg, logen er niet om: Er klopte weinig van. Alle verkeerde zaken, zoals sportief geklede meisjes en “fliekkers” moesten – liefst hardhandig – worden aangepakt. Uiteraard neem je kinderen niets kwalijk, maar ze vertellen wel precies wat ze thuis en in hun omgeving horen.

Naar ate ze ouder werden leerden ze hun mond te houden. Toch meende een oudere leerling me eens te moeten zeggen, dat de slechtste moslim nog altijd beter was dan de beste christen. Toen ik reflecteerde en vroeg: ”Een terrorist is dus beter dan een chirurg die je het leven redt ?” haalde hij zijn schouders op en liep weg. Ja dus!!!  Dat was dus al decennia geleden! Toen waren er al internaten en koran-scholen en sommige kregen nog subsidie ook!

Nieuwsuur en de NRC hebben het na al die jaren ook ontdekt. Kinderen die worden opgezet tegen onze Westerse samenleving, waarvan ze wel mogen profiteren, maar waar ze geen deel van uit kunnen maken. Sterker nog, die ze moeten verwerpen en verachten.

Omdat de linkse elite nimmer zal toegeven een verkeerde beoordeling te hebben gemaakt, worden nu snel  moslims ten tonele gevoerd, die ook tegen deze salafistische opvattingen zouden zijn. Merkwaardig, dat die gematigde moslims ons dan niet eerder hebben gewaarschuwd voor dat rotte plekje in hun appel?  Dat ze zich er nu pas van distantiëren en niet veel eerder. Daarbij, ik ken een gematigd moslim, die meent dat alle moslims een beetje salafist zijn omdat ze op Mohamed willen lijken.

Eén van de grote problemen van de islamitische wereld wordt ook in die vergiftige kinderboekjes geïllustreerd. Afvalligen moeten worden gedood; liefst met een zwaard. Kritisch zijn ten opzichte van je geloof wordt in die kringen al als afvalligheid beoordeeld en is dus levensgevaarlijk. Sjiieten vinden Soennieten afvallig en vise versa. Een conflict dat gaat over de benoeming van een kalief in de achtste eeuw na Christus. Er vallen nu nog dagelijks slachtoffers.

Ook je familie wordt aangekeken op afvalligheid. Vandaar dat ook “moslims” die allang van hun geloof zijn gevallen daar zelden open van getuigen: Ze kijken wel uit: De imam hört mit! Veiligheidshalve zeggen ze – al zijn het zeer kritische columnisten – altijd moslim te blijven.

Eén van die “gematigde” moslima’s vertelde me ooit in vertrouwen op het veilige kantoor van Leefbaar Rotterdam het liefst helemaal te stoppen met haar geloof. Ze zei het niet om mij naar de mond te praten, maar uit pure overtuiging. De gevolgen voor haar en vooral haar familie deden haar van haar voornemen afzien. Dan maar liever de schijn ophouden.

Vroeger zongen we op school “wordt wakker, het zonnetje komt al op de bloempjes kruipen uit hun knop” Nu schijnt zelfs een deel van de linkse elite wakker te zijn geworden, want de “bloempjes” kruipen uit de moskeeën en de madrassa’s. Helaas zijn ze giftig en ruiken naar zwavel.

Toch is er zelfs in deze duisternis licht. Op sommige koran-scholen gaan ze zover dat ze jongeren adviseren om dit land van ongelovigen te verlaten en naar een islamitisch land te gaan! Lijkt me een goed idee, alleen nemen die landen nooit vluchtelingen op.