De vijfde colonne - neem hun paspoort in

12 May 2024, 22:20 uur
Columns
mainImage

Toen de nationalistische generaal Franco tijdens de Spaanse burgeroorlog Madrid wilde veroveren, deed hij dat met vier colonnes. De vijfde was volgens hem al onopvallend in de stad aanwezig om de verdedigers in de rug aan te vallen.

Fortuyn

Pim sprak ook over een vijfde colonne,* die in ons land aanwezig is om de samenleving te ondermijnen. Zijn woorden zijn zoals zo vaak bijna profetisch, want binnen onze grenzen bevinden zich groepen, die niets met ons land en onze cultuur op hebben. Sterker nog die er bewust op uit zijn om onze manier van leven en onze samenleving te ondermijnen. Pim Fortuyn was daar heel duidelijk in, want daarvoor (1997) had hij al geschreven dat onze cultuur in ras tempo islamiseerde als we niet zouden opletten. Het argument van Marcel van Dam (PvdA) om hem een minderwaardig mens te noemen.**  

Oosterburen

Verleden week demonstreerde in Bremen meer dan 2000 islamisten, die schreeuwden dat het maar afgelopen moest zijn met de democratie in Duitsland. De enige oplossing is volgens hen het stichten van het Kalifaat Duitsland; dat impliceert het invoeren van de sharia. Daardoor zou de Duitse samenleving worden opgesplitst in Übermenschen (Islamieten) die meer rechten hebben, en Untermenschen: (alle anderen) die rechtloze burgers worden.

Nou zijn ze bij onze Oosterburen natuurlijk uiterst kien op mensen, die met zulke voorstellen komen. De geschiedenis mag zich wat hen betreft nooit meer herhalen, maar nu bleef het opmerkelijk stil. Als je van niet Duitse origine bent, mag je dit klaarblijkelijk straffeloos voorstellen: ongelijkheid en afschaffen van democratie. Lijkt toch redelijk gevaarlijk, want hun ideologie heeft honderdduizenden aanhangers, die zichzelf graag als superieur zien.  

Open en bloot

Toch is er een verschil, de vijfde colonne van nu acht zich zó sterk dat ze zich net als in Bremen openlijk manifesteert. In ons land zijn de problemen rond de Israëlische reactie op de moord en gijzeling van meer dan 1000 onschuldigen burgers het excuus om hun antisemitisme openlijk te laten zien. Agenten worden bespuwd, met vuurwerk en stenen bekogeld, geslagen en geschopt. Dat alles onder excuus dat men solidair is met de Gazanen en Hamas, een organisatie die oproept tot genocide op Joden.

Iedereen weet en ziet, dat de zogenaamde studenten niets anders zijn dan mensen, die onze manier van leven verafschuwen en dat op alle mogelijke manieren laten weten. Politici zijn onveilig (Wilders) of worden aangevallen (Baudet). Graven worden geschonden (Overvecht). 4 mei kransen vernield (Charlois) en struikelstenen verwijderd (Amsterdam).

Collaboratie

Na de oorlog in 1945 richtte de woede van de bevrijde bevolking zich niet zozeer op Duitse militairen, maar vooral op degenen die hen geholpen hadden: de collaborateurs zoals NSB’ers. Ook nu zien we ze uit de riolen van onze steden omhoogkomen om hun constante strijd tegen het “kapitalisme en imperialisme” voort te zetten. Een politieke strijd, die altijd al een belangrijke antisemitische component had (Joods kapitaal). Ideologisch gesteund door Iran en Noord Korea helpen ze de zo verschrikkelijk “onderdrukte” klasse van Mohammedanen in onze samenleving.

Optreden

Bij O.N. (lid worden) mocht en kon ik zeggen, dat er wat mij betreft niet hard genoeg kan worden opgetreden tegen mensen die willens en wetens saboteren, omdat onze vrije en democratische manier van leven hen niet bevalt. De oplossing is, dat na detentie wegens geweldpleging, de mogelijkheid moet komen hen het Nederlanderschap af te nemen. Als je zo veel bezwaar tegen ons hebt, sodemieter je maar lekker op. Iran zal je graag ontvangen.

In 1945 werd iedereen die in krijgsdienst van de Duitsers was getreden het paspoort afgenomen. Dat kan nu toch ook gebeuren met de in ons land aanwezige vijfde colonne en hun collaborateurs?

 

* Pim Fortuyn De vijfde colonne (youtube.com)

** Bing Video's