Geen mens slaapt op straat

6 September 2019, 11:14 uur
Columns
mainImage

“Doe iets! In plaats van alleen maar geschokt en verbijsterd te zijn.” Het was een van de verwijten naar de politiek op het bericht dat het aantal daklozen in tien jaar tijd is verdubbeld. Terecht. Want als er iets is, wat we kunnen oplossen, dan is het dit wel. Als we het maar willen. Dat was de enige juiste reactie: we lossen het op.

De makkelijkste oplossing hoorden we ook meteen: zorg voor meer, voor voldoende opvangplekken. Geen mens slaapt op straat. Natuurlijk een waarheid als een koe, maar ook onbevredigend. Want pure symptoom bestrijding.

We moeten kijken naar waarom mensen dakloos worden en waarom het er zoveel meer zijn dan tien jaar geleden. Daarvoor hoef je geen raketgeleerde te zijn. De meeste mensen zijn dakloos, omdat ze hun huis zijn uitgezet. Als we daar nou eens mee ophouden? Van: geen mens slaapt op straat, naar: geen mens zetten we op straat.

We weten dat steeds meer mensen in de financiële problemen komen. Het ene gat dichten met het andere en al snel zit je tot over je oren in de shit. Een flinke huurachterstand en je zit op de glijbaan je huis uit en de straat op.

We weten het. Instanties ook. Ze wisselen meer informatie uit over betalingsachterstanden en schulden en hulpverlening wordt sneller dan vroeger ingeschakeld. Maar het is niet genoeg, het kan beter en het kan eenvoudiger.

Het is op termijn niet alleen beter voor de mensen, het is ook goedkoper. Een huisuitzetting kost de verhuurder ook klauwen met geld. Het oplossen en weer op de rails krijgen van het leven van mensen zonder dak boven hun hoofd, is veel lastiger en kostbaarder dan als je vanuit je eigen huis kan werken.

Daarom:

- Stop met uitzetten bij huurachterstanden en zoek andere oplossingen. Bijvoorbeeld: als na aanpak schulden de huur niet op te brengen is, zorg dan voor een goedkopere woning.
- Wat bespaard wordt met huisuitzettingen stoppen de corporaties in een hulpfonds voor saneren onoplosbare huurachterstanden, de gemeente verdubbelt dat bedrag.
- Geef de verhuurder, vooral de woningcorporaties, een centrale rol bij de aanpak schulden.
- De gemeente maakt het mogelijk voor mensen in de bijstand om vaste lasten automatisch in mindering te brengen op de uitkering en rechtstreeks door gemeente te laten betalen, dat voorkomt dat mensen op die punten in problemen komen.

Met deze eenvoudige maatregelen en onder het motto: geen mens zetten we op straat, kunnen we een enorm deel van het probleem oplossen. Natuurlijk zijn er ook andere situaties, vallen mensen tussen wal en schip. Maar als je alles wil doordenken, gebeurt er niks. Actie is nodig. We zijn niet alleen geschokt, we lossen het vooral op.