Gemeente Den Haag maakt vuist tegen stagediscriminatie

25 May 2023, 19:00 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Gemeente Den Haag

De gemeente Den Haag heeft samen met scholen en andere organisaties het Haags Manifest Gelijke Stagekansen ondertekend. Zo deden zij de belofte aan Haagse mbo- en hbo-studenten om stagediscriminatie aan te pakken.

"Dat is hard nodig, want onderzoeken laten zien dat er sprake is van ongelijke kansen op de Nederlandse stage- en arbeidsmarkt", zegt wethouder Hilbert Bredemeijer van Onderwijs. "In Den Haag is geen plaats voor discriminatie. Daarom is het zo belangrijk dat we, als gemeente én als werkgever, met partijen in de stad samenwerken aan het bieden van gelijke stagekansen voor alle studenten in Den Haag, ongeacht hun achtergrond.”

Gelijke kansen voor stagiaires worden bevorderd door bijvoorbeeld een meldpunt voor discriminatie, een veilige setting voor studenten en trainingen voor stagebegeleiders.

Tekst gaat door onder foto.

Best practices

De Nationaal Coördinator tegen Discriminatie en Racisme, Rabin Baldewsingh. was ook aanwezig bij de ondertekening. Hij is blij met het manifest. "Dit is een mooi initiatief van ROC Mondriaan, Hogeschool Inholland, De Haagsche Hogeschool, gemeente Den Haag, VNO-NCW regio Den Haag, MKB Den Haag, SBB en ELBHO. Het is tijd voor regie bij onderwijsinstellingen en daar dient ook geld voor beschikbaar te zijn. Niet praten, maar doen! De Haagse aanpak van het Manifest Gelijke stagekansen is een van de best practices van Nederland."