Gemeente volhardt: Geen paardenkoetsen als toeristische attractie

9 July 2024, 14:03 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Stadskoetsiers.com

De gemeente Den Haag blijft bij het besluit om zelf geen opdracht meer te geven om in de wintermaanden als toeristische attractie paardenkoetsen door de stad te laten rijden. De partij Hart van Den Haag had in schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gevraagd het besluit te heroverwegen.

Wethouder Saskia Bruines (foto onder) van Financiën, Cultuur en Economische ontwikkeling maakte eind mei bekend dat de gemeente zelf geen opdracht meer zal geven voor de paardenkoetsen. De Partij voor de Dieren had hierom gevraagd omdat in de Nota Dierenwelzijn staat dat de gemeente zich moet inzetten om dierenwelzijn te bevorderen en dierenleed zoveel mogelijk te beperken. Ook staat in de nota dat de gemeente zelf "het goede voorbeeld" moet geven door geen dieren deel uit te laten maken van eigen evenementen. In antwoord op de vragen van Hart voor Den Haag herhaalt het college deze argumenten.

Hart voor Den Haag-raadslid Coen Bom noemde de maatregel overdreven en vreesde dat het meer kwaad dan goed zou doen. “Het welzijn van de paarden werd altijd gewaarborgd. Deze koetsen waren een vast onderdeel van het winterprogramma en creëerden een unieke en koninklijke sfeer die zowel bewoners als toeristen aantrok. Door dit besluit verdwijnen ook banen en economische kansen die juist essentieel zijn voor een bloeiende binnenstad”, aldus Bom.

Tekst gaat door onder foto.

Foto: Gemeente Den Haag.

Economische impact

In de beantwoording van de schriftelijke vragen schrijft het college dat de economische impact van het schrappen van de paardenkoetsen gering zal zijn. "Het college verwacht niet dat dit besluit direct invloed heeft op de economische kansen en het aantal banen in Den Haag. Het gaat om een relatief kleine activiteit binnen het winterprogramma, waar een bedrag van circa 9.000 euro besteed werd voor de inzet van koetsen gedurende acht dagen. Dit budget zal nu besteed worden aan andere activiteiten waarmee ook bezoekers naar de stad worden getrokken."

Het besluit hoeft overigens niet te betekenen dat de koetsjes definitief verdwijnen. "Het staat de koetsiers uiteraard vrij om zelfstandig vergelijkbare activiteiten aan te bieden, buiten de opdracht van de gemeente om", aldus wethouder Saskia Bruines. Maar dat zal dan dus wel definitief zonder gemeentelijke financiering moeten.