mainImage

Gemeente wil sociale structuren bij nieuwbouw behouden

De woningen in de Dreven zullen niet aan de slopershamer ontkomen. De PvdA hoopt dat de sociale structuren met de nieuwbouw niet zullen verdwijnen.
26 januari 2022, 21:41 uur
Den Haag & Regio

In antwoord op een motie van PvdA-raadslid Mikal Tseggai, die zich zorgen maakteover het vervallen van de sociale samenhang bij het nieuwbouwproject Dreven, Gaarden en Zichten, meldt het gemeentebestuur dat zij hier bij het toewijzen van woningen na sloop en nieuwbouw zeker rekening zal houden met de bestaande structuren zoals die er nu heersen. Dat wel voor zover dit past binnen de wettelijke spelregels van het ‘passend toewijzen’.

De gemeente antwoordt dat zij beseft dat betere sociale samenhang een wijk leefbaarder maakt: er wordt beter gelet op het aanpakken van vervuiling in de openbare ruimtes, er is minder overlast en er is minder eenzaamheid. Steadion - de woningbouwvereniging in het te saneren gebied - werkt aan een methode om een overzicht te krijgen van de huidige bewoners die graag gezamenlijk in een buurt willen blijven wonen. Dat gebeurt onder meer op gebied van gezinsgrootte en inkomensgrenzen.
Zodra een nieuw gebouwencomplex gaat worden worden ontwikkeld zullen de huidige bewoners erbij worden betrokken.

Een en ander zou mogelijk zijn door de differentiatie die in de wijk wordt aangebracht: door bouwen voor sociale huur, sociale koop, middeldure en dure huur en koop is het mogelijk om bewoners uit al met diverse inkomens en gezinssamenstelling bij elkaar in de buurt terug te laten komen. Ook is bij de plannen wat zowel sociale huur als koop betreft rekening gehouden met grote gezinnen.


Foto: gemeente Den Haag