HTM sluit moeilijk jaar 2022 toch af met kleine winst

26 May 2023, 09:23 uur
Den Haag & Regio
mainImage
HTM

Ondanks achterblijvende opbrengsten is het HTM toch gelukt om 2022 met een positief resultaat af te sluiten.

“We hebben met name aan het begin van vorig jaar te maken gehad met veel minder reizigers vanwege de lockdown die toen van kracht was”, vertelt algemeen directeur Jaap Bierman. “Om die achterblijvende reizigersopbrengsten op te vangen zijn er bezuinigingen doorgevoerd. Ook hebben we goed gelet op onze uitgaven. Dat bij elkaar opgeteld heeft geleid tot een positief financieel resultaat van 1,9 miljoen euro.”

In 2022 heeft HTM zo’n 76,5 miljoen reizigers vervoerd. Dat is ruim een derde meer dan in 2021 toen het bedrijf nog zo’n 56 miljoen reizigers vervoerde. Vergelijken met het pre-corona jaar 2019 laat nog steeds een flinke afname van het aantal reizigers zien.

“Wat vooral opvalt is dat we gedurende een werkweek een ander reispatroon waarnemen. Het meer thuiswerken speelt daarin een belangrijke rol. Dinsdag, woensdag en donderdag waren relatief de drukste dagen van de werkweek. Maar het meest opvallende is toch dat tijdens de weekenden het aantal reizigers procentueel sterker herstelde dan op de werkdagen. Structureel lag het aantal reizigers in de weekenden boven de 90 procent ten opzichte van het referentiejaar 2019.” aldus Bierman.

Tekst gaat door onder foto.

Lagere inkomsten

“We doen er alles aan om het aantal reizigers verder te laten groeien, maar we vervoeren vandaag de dag zo’n 85 procent van het aantal ten opzichte van 2019. Gelukkig groeit het aantal reizigers wel, maar dit en volgend jaar moeten we rekening houden met lagere inkomsten.”

Door dit veranderende reisgedrag heeft HTM ook de dienstregeling in 2022 aangepast. “Gelukkig hebben we niet hoeven te besluiten tot het laten vervallen van lijnen of andere grote afschalingen. We gaan er van uit dat we ook dit jaar en volgende jaren ons OV-aanbod zo goed mogelijk kunnen aansluiten op wat de reizigers vragen.”