Omliggende gemeenten tegen groei Rotterdam The Hague Airport

15 November 2023, 18:43 uur
Den Haag & Regio
mainImage

Gemeenten die in de buurt van Rotterdam The Hague Airport liggen, zijn tegen groei van het aantal vluchten. Dat meldt Omroep West. Het vliegveld heeft verschillende mogelijkheden geschetst om het aantal vluchten vanaf de regionale luchthaven te laten groeien, maar gemeenten vrezen toenemende overlast voor hun inwoners en zien groei daarom niet zitten.

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) heeft per 1 januari 2025 een nieuwe vergunning nodig. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zal hierover een Luchthavenbesluit moeten nemen. Daarin staan de voorwaarden waaronder RTHA door mag, met onder meer aantal vluchten dat is toegestaan vanaf het vliegveld. Het vliegveld moet in eerste instantie een aanvraag met zijn eigen plannen indienen bij het ministerie. Dat moet dit jaar gebeuren, zodat het ministerie volgend jaar een besluit kan nemen. Om de aanvraag te kunnen doen, heeft het vliegveld een Mileueffectrapportage (MER) aangevraagd, een studie naar de gevolgen voor de omgeving en het milieu bij verschillende scenario's.

Deze plannen zijn openbaar en belanghebbenden konden tot vorige week hun mening erover geven. Diverse gemeenten hebben hiervan gebruikgemaakt en die zijn volgens de regionale omroep allemaal kritisch over de voorstellen van de luchthaven. Den Haag, Schiedam, Midden-Delfland, Gouda, Krimpenerwaard, Zuidplas, Waddinxveen en Vlaardingen hebben een zienswijze ingediend.

Het steekt de gemeenten vooral dat er in hun ogen alleen wordt gekeken naar mogelijke groei van het vliegveld. "Vanuit overwegingen van ondervonden hinder en bescherming van het klimaat zou groei niet als een vaststaand wensbeeld moeten gelden", schrijven de gemeenten Zuidplas, Gouda, Waddinxveen en Krimpenerwaard in een gezamenlijke zienswijze.