mainImage

'Onderhandelaars nieuw stadsbestuur geschrokken van geldgebrek'

30 juni 2022, 11:29 uur
Den Haag & Regio, Politiek

De politieke partijen die momenteel onderhandelen over een nieuw stadsbestuur zijn "fors geschrokken" van het gebrek aan financiele middelen om de ambities die zij hebben wel of niet uit te kunnen voeren. Dat zei 'gespreksleider' Piet Hein Donner donderdag tegen leden van de gemeenteraad tijdens een tussentijdse update over de onderhandelingen.

Sinds eind mei onderhandelen D66, VVD, CDA, GroenLinks en de Partij voor de Arbeid over een nieuw coalitieakkoord. De gesprekken onder leiding van Donner liepen gelijk aan het begin al vertraging op omdat Donner corona had. Vervolgens zijn eerst alle ambities van de partijen in kaart gebracht. Pas in de laatste weken worden er gesprekken gevoerd over mogelijke oplossingen.

De onderhandelaars werden daarbij volgens Donner geconfronteerd met veel onduidelijkheid over de meerjarige beschikbaarheid van financiele middelen voor Den Haag. De financiele situatie van de stad blijkt nog slechter dan al werd gedacht. Dat zou met name komen door beslissingen van de Rijksoverheid op het gebied van geld voor uitkeringen, jeugdhulp en zorg en de bijdrage voor Den Haag uit het Gemeentefonds die met tientallen miljoenen omlaag gaat. "De gemeente heeft geleefd op de reserves, terwijl er nu juist een oorlogskas nodig is", aldus Donner.

Politieke moed

"Het was een forse schik voor alle partijen", zei Donner tegen de gemeenteraadsleden. "Ik wil daarom wel de complimenten geven dat niemand is opgestapt, maar juist is gaan zoeken naar gemeenschappelijke oplossingen. De ontnuchterende werkelijkheid is onder ogen gezien." Donner wilde verder niet ingaan op de inhoud en het proces van de onderhandelingen. "Maar vooralsnog houd ik vertrouwen in de politieke moed van de partijen, wat niet uitsluit dat het altijd nog mis kan gaan."