Oppositie wil vertrouwen opzeggen in wethouder Balster

23 November 2021, 23:39 uur
Den Haag & Regio
mainImage

Komt het nog goed tussen de oppositiepartijen in de gemeenteraad en wethouder Martijn Balster van Wonen? Donderdag is er opnieuw een debat dat onder meer gaat over het “achterhouden” van een advies van de Welstands- en Monumentencommissie over de sloopplannen voor Den Haag Zuidwest en het opheffen van het beschermd stadsgezicht.

Op 10 november werd daarover ook al gedebatteerd. Toen hield Balster vol dat er niets aan de hand is. Tot woede van de Haagse Stadspartij, SP, Partij voor de Dieren en Hart voor Den Haag. Zij vinden het onverteerbaar dat de wethouder op geen enkele manier spijt betuigde over de gang van zaken. De partijen willen de kwestie donderdag opnieuw bespreken en overwegen een motie van wantrouwen in te dienen.

Het gaat om de sloopplannen voor 2.000 woningen in de Dreven, Gaarden en Zichten, waar de Welstands- en Monumentencommissie op 1 maart een negatief preadvies over uitbracht. Dat advies heeft de wethouder volgens de oppositiepartijen een half jaar doelbewust “onder de pet gehouden”.  

Belazerd

Peter Bos van de Haagse Stadspartij: “In juni en juli hebben wij de kaders voor de sloopplannen voor de Dreven-Gaarden-Zichten met de wethouder besproken terwijl hij wist dat dit advies er toen al lag. Toen wij hem op 10 november hiermee confronteerden bleek dat hij dit bewust had gedaan. Ook betuigde hij op geen enkele wijze spijt of bood hij excuses aan.” 

Ook William de Blok (Hart voor Den Haag) is boos hierover. “Het kan niet anders dan dat het advies bewust is achtergehouden, dat is onverteerbaar. Toen ik er in juni specifiek naar vroeg, hield hij het achter. In november draaide de wethouder opnieuw om de hete brij heen en gaf geen antwoord op de vraag waarom het preadvies zolang is achtergehouden. Het preadvies past niet in het straatje van de wethouder. Ik voel me belazerd.”