Dagblad070 | Plannen Haven Den Haag CS steeds concreter
mainImage

Plannen Haven Den Haag CS steeds concreter

7 april 2021, 15:19 uur
Den Haag & Regio

Door de Haagse grachten verder te trekken naar Den Haag Centraal en toegankelijker te maken wil de gemeente de binnenstad aantrekkelijker maken. Wethouder Hilbert Bredemeijer (Buitenruimte) nam dinsdagmiddag een vertegenwoordiging van rondvaartorganisaties mee in de planvorming en de mogelijkheden op de locatie aan de Prinsessegracht, op de hoek met de Bezuidenhoutseweg.

Op deze locatie zijn al langere tijd plannen voor een haven met opstapplek voor kleine boten zoals roeiboot, sloep of kano. De gemeente wil hier een fijne plek aan het water creëren, midden in de stad aan de rand van het groen, met een informatiepunt of lichte horeca als koffie to go voor dagjesmensen en andere bezoekers.

In een door de gemeenteraad ingediende, en door het College ondersteunde, motie is in 2018 gevraagd naar een haven op een centrale locatie dicht bij het Centraal Station die geschikt is voor rondvaartorganisaties. Om de motie te kunnen uitvoeren heeft de gemeente in 2020 een haalbaarheidsonderzoek gedaan.
Op basis van dit onderzoek heeft de gemeente een concept-voorlopig ontwerp gemaakt. Verantwoordelijk wethouder Bredemeijer: “Ik ben blij dat de plannen nu verder zijn uitgewerkt. Hiermee maken we een belangrijke entree in de stad aantrekkelijker voor bewoners en bezoekers.” Bij de uitwerking van de plannen wordt goed overlegd met de rondvaartorganisaties. "Zij hebben de ervaring en weten als geen ander wat grachten voor de stad betekenen en hoe we Hagenaars en toeristen kennis kunnen laten met het mooie Haagse binnenwater."

Niet alle wensen van iedereen zijn in te passen. Er zitten bijvoorbeeld beperkingen aan de vaardiepte en breedte. Zo kan een grote rondvaartboot niet keren in een smalle haven. Daarom blijft de aanlegsteiger in de Prinsessegracht bestaan. De gemeente onderzoekt of aan het bestaande trafohuis functies toegevoegd kunnen worden, zoals een informatiepunt met kaartverkoop of lichte horeca.
Bredemeijer: “Het uiteindelijke doel is niet simpelweg het uitgraven van een stuk gracht en de aanleg van een steiger, maar een compleet plan dat ook een impuls geeft aan de rondvaart op de grachten en de aantrekkelijkheid van het gebied voor iedereen die er verblijft. Het bijkomende voordeel van de haven is dat er meer capaciteit ontstaat voor de opvang van regenwater.”

Haven voor iedereen
De Prinsessegracht is onderdeel van de stadsentree die herkenbaar Haags wordt voor bewoners en bezoekers. Door hier een haven aan te leggen wordt het ‘varen in Den Haag’ zichtbaar. Op deze historische plek wil de gemeente ook het karakter van de voormalige Boschsloot in ere herstellen. Daarnaast vindt de gemeente het belangrijk dat de openbare ruimte wordt ingericht met voldoende groen en water. Zeker met het oog op de bouwplannen in het gebied rond Centraal Station. De haven zorgt voor reuring en biedt ruimte voor rust. Zowel voor dagjesmensen op de route van centraal naar de binnenstad, als voor de rondvaartorganisaties. Maar ook voor omwonenden en mensen die in het gebied werken.

Omgeving betrekken
Omwonenden en belanghebbenden ontvangen deze week een uitnodiging voor een digitale informatiebijeenkomst later deze maand. De gemeente wil graag het concept-voorlopig ontwerp toelichten en reacties verzamelen, voordat het College een besluit neemt over het ontwerp en het officieel ter inzage legt. Meer informatie vind je op www.denhaag.nl/rondjecentraal.