mainImage

Steeds minder spijbelaars voor de rechter

24 september 2020, 11:26 uur
Landelijk

Het aantal spijbelaars dat voor de rechter moet verschijnen blijft afnemen. Vorig jaar waren dat er ruim 2500, vergeleken met bijna 3600 spijbelaars 5 jaar geleden.

Volgens de Raad voor de rechtspraak waren er in de eerste helft van dit jaar zelfs maar 60 spijbelzaken. Dat kwam echter door de coronamaatregelen, scholen waren dicht en veel rechtszaken gingen niet door.

Kinderen van 5 tot 18 jaar moeten verplicht naar school zolang ze geen diploma mbo-2, havo of vwo hebben gehaald. Spijbelen valt onder het strafrecht. Volgens rechter Susanne Tempel is dat alleen in Nederland zo.

De achterliggende problemen waarom kinderen spijbelen zijn soms groot. "Kinderen die niet naar school willen omdat ze gepest worden, of die zich helemaal misplaatst voelen op een school voor speciaal onderwijs. Wisselen van school kan soms een oplossing zijn, maar niet als het kind psychische problemen heeft of de situatie thuis heel moeilijk is", zegt Tempel.

Scholen, leerplichtambtenaren en officieren van justitie hebben veel aandacht voor deze problemen. Daardoor komen steeds minder kinderen voor de rechter.


Door: ANP | Foto: Envato / Rawpixel