Dagblad070 | 400.000 euro voor vernieuwing Haags onderwijs
mainImage

400.000 euro voor vernieuwing Haags onderwijs

Afbeelding is niet meer beschikbaar
22 februari 2018, 10:00 uur
Ondernemen

Den Haag trekt 400.000 euro uit voor vernieuwing in het Haagse Onderwijs. Schoolbesturen, scholen, kindercentra, pedagogisch medewerkers, leraren, ouders, leerlingen en andere betrokkenen bij het onderwijs kunnen daardoor nieuwe ideeën realiseren.

Den Haag ziet innoverende leraren en pedagogisch medewerkers als het fundament voor kwalitatief goed onderwijs. Het innovatiebudget is vorig jaar ingevoerd en leverde veel kansrijke ideeën en concrete projecten op. Van leermiddelen voor kinderen met Down tot serious gaming en van ouderbijeenkomsten over het opgroeien van kinderen in een omgeving met meerdere culturen tot microkrediet-projecten in het voortgezet onderwijs.

Wethouder Saskia Bruines van onderwijs: "De beste ideeën ontstaan in de klas. Daarom stellen wij in Den Haag extra geld beschikbaar om deze ideeën daadwerkelijk in praktijk te brengen. Ik wil dat iedere betrokkene bij het onderwijs kansen krijgt en kansen pakt om het onderwijs te vernieuwen, want zo krijgt het onderwijs de positie die het moet hebben: die van voorloper in de maatschappij. Het vergroot de kansen van leerlingen en iedereen die werkzaam is in het Haagse onderwijs."


Foto: Digitaal Dagblad