De fastfoodsector heeft zijn leven gebeterd wat betreft de omgang met schoonmakers. Volgens de Inspectie SZW hebben de grote ketens hun schoonmaak het afgelopen jaar "veel beter georganiseerd'' dan daarvoor. "Schoonmakers worden nu niet meer onderbetaald en werken niet te lang," vat de inspectie de verbeteringen samen. Verder controleren fastfoodbedrijven nu beter wie er bij ze aan het werk zijn. Tijdens controles kwamen jarenlang misstanden aan het licht. Schoonmakers kregen dikwijls te weinig betaald en moesten te lange diensten draaien en de inspectie ontdekte dat belasting- en uitkeringsfraude werd gepleegd.

Inmiddels gaat het beter volgens de inspectie. Veel fastfoodbedrijven hebben afscheid genomen van malafide schoonmaakbedrijven die ze voorheen inhuurden. In plaats daarvan nemen de ketens nu vaker zelf schoonmakers aan. Veel schoonmakers hebben het nog altijd niet makkelijk. Vanuit de sector kreeg de Inspectie SZW het afgelopen jaar 91 klachten binnen over werkdruk, intimidatie, te lagen lonen en lange werkdagen. Zulke problemen doen zich onder meer voor in de hotelsector.

(foto en bron: ANP)