De berichten over het lerarentekort hebben geleid tot een flinke stijging van het aantal aanmeldingen bij de pabo's. De stijging is het sterkst bij deeltijdopleidingen, meldt NRC: vlak voor de zomervakantie waren daar al 1.735 mensen aanmeldingen binnen, 30 procent meer dan vorig jaar. Het aantal aanmeldingen voor de verkorte deeltijdopleidingen verdubbelde zelfs ruim, naar 350. Bij de voltijdopleidingen steeg het aantal aanmeldingen voor het eerste jaar met 11 procent tot 7.864, tot tevredenheid van het Landelijk Overleg Lerarenopleidingen Basisonderwijs (LOBO). "Er zijn nog altijd veel bewogen mensen die er bewust voor kiezen om voor de klas te staan'', zegt LOBO-secretaris Henk Verheijde. "Ze kiezen niet voor het grote geld, maar willen een bijdrage leveren aan de samenleving, vanuit een intrinsieke motivatie.'' De verbeterde cao speelt geen rol, aangezien die pas begin juni naar buiten kwam en deze gegevens van halverwege juni dateren. Recentere cijfers zijn nog niet voorhanden.