Dagblad070 | Reinkenstraat krijgt proef met parkeerplaats-terrassen

Reinkenstraat krijgt proef met parkeerplaats-terrassen

mainImage
Reinkenstraat krijgt proef met parkeerplaats-terrassen

Van 1 augustus tot 1 oktober mogen ondernemers in de Reinkenstraat in Den Haag een vergunning voor een parkeerplaatsterras voor hun gevel aanvragen. Het gaat om een proefproject. In het coalitieakkoord Den Haag, Stad van Kansen en Ambities is een nieuw en soepeler terrassenbeleid aangekondigd. De proef komt hieruit voort. Wethouder Richard de Mos wil hiermee testen hoe het gaat met parkeerplaatsterrassen in wijken waar de parkeerdruknorm 90% is (waar de parkeerdruk binnen 200 meter loopafstand van de locatie 90% of hoger is).

De betreffende vergunning kan alleen worden aangevraagd voor de plek precies voor de gevel van de ondernemer. Belanghebbenden, zowel ondernemers als bewoners, worden vooraf geïnformeerd en achteraf geënquêteerd over deze proefperiode. Wethouder De Mos: “We willen graag dat ondernemers de ruimte krijgen in onze stad en zeker in de horeca is de vraag naar meer (buiten)ruimte groot. Per wijk, per straat, kan de situatie verschillen, zodoende willen we met deze pilot bekijken hoeveel invloed de terrassen hebben in een gebied waar de parkeerdruk behoorlijk is. Andere locaties in de stad gaan we na de evaluatie van deze pilot bekijken en nemen we mee bij de totstandkoming van de op te stellen nieuwe terrassennota.”

In afwachting van deze nieuwe nota verlengde wethouder De Mos vorige week de overgangstermijn voor bestaande parkeerplaatsterrassen in de gehele stad naar 1 maart 2020.

(foto: Google)


Foto: Digitaal Dagblad