Dagblad070 | Winkeliers verliezen vertrouwen in aanpak politie

Winkeliers verliezen vertrouwen in aanpak politie

mainImage
Afbeelding is niet meer beschikbaar

Het verschil tussen de winkeldiefstallen die de politie onder ogen krijgt en wat er daadwerkelijk in winkels gebeurt, wordt steeds groter. In de periode tussen 2015 en 2017 was er volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek in Den Haag een daling van 7%. Uit een steekproef van Detailhandel Nederland onder winkeliers blijkt daarentegen dat het aantal meldingen van winkeldiefstallen in diezelfde periode met 5% is gestegen.

“Winkeliers doen steeds minder aangiftes omdat er geen vertrouwen is in de aanpak door politie,” zegt Bert van Steeg, secretaris winkelcriminaliteit bij de organisatie in Leidschendam-Voorburg. “Winkeldiefstal lijkt misschien een klein vergrijp, maar de daders zijn vaak lid van bendes of ontwikkelen zich tot zware criminelen.” Detailhandel Nederland pleit daarom vandaag voor een Aanvalsplan Winkeldiefstal.

De officiële aangiftecijfers laten per gemeente onverklaarbare verschillen zien met dalingen van zelfs 20% in de steden als Rotterdam en Breda, en 3% in Den Haag; terwijl winkeliers juist in de grote steden met veel diefstallen worden geconfronteerd. ”De officiële cijfers schieten alle kanten op en hebben wat ons betreft nauwelijks nog waarde.”

De algemene daling wijst dan ook vooral op een dalend vertrouwen van winkeliers in de aanpak van winkeldiefstal door politie. Van Steeg: ”Er zijn problemen met aanrijtijden en politiecapaciteit, er wordt vaak geseponeerd en het doen van aangifte wordt ontmoedigd. Sommige winkeliers zijn zelfs helemaal gestopt met het doen van aangifte bij winkeldiefstallen.”

Voor een geloofwaardige aanpak van criminaliteit is een betere aangifte van winkeldiefstal van doorslaggevend belang. Om het doen van aangifte na winkeldiefstal te herstellen, pleit Detailhandel Nederland voor een Aanvalsplan Winkeldiefstal. Daarin moeten de volgende punten worden geregeld: het bijhouden door gemeenten van een winkeldiefstal-monitor met aanrijtijden van de politie; het vereenvoudigen en digitaliseren van aangiften en afhandeling; het verbeteren van de samenwerking met winkeliers door een onafhankelijke civielrechtelijke afhandeling van winkeldiefstal (het zogeheten Afrekenen met Winkeldieven).

(stockfoto)


Foto: Digitaal Dagblad