CDA bezorgd over onveilige trap in Recreatiegebied Puinduinen

16 November 2023, 14:32 uur
Politiek
mainImage
CDA

Het CDA in de Haagse gemeenteraad maakt zich zorgen over het achterstallig onderhoud aan een trap in het Recreatiegebied Puinduinen Ockenburg in Kijkduin.

Volgesn fractievoorzitter Kavish Partiman is er een grote kans op ongelukken, doordat de trap bij de Machiel Vrijenhoeklaan bijne volledig wordt overwoekerd door planten. Het raadslid heeft schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders gesteld.

Partiman wil onder meer weten of het plaatsen van een hek wordt gezien als structurele oplossing voor het gevaar dat de overgroeiing veroorzaakt. "Is het college het met het CDA eens dat bij dergelijke onveilige situaties er een betere afzetting geplaatst dient te worden?"

Partiman wijst er ook op dat wandelaars worden opgeroepen om met respect voor natuur en omgeving om te gaan met de duinen. "Hoe verhoudt een slecht onderhouden trap als deze zich tot dit respect?", vraagt hij aan het college. Tot slot roept het raadslid op om op korte termijn de trap weer veilig toegankelijk te maken voor wandelaars en anderen die recreëren in het gebied.