Dagblad070 | De Mos wil bindende Sportnorm

De Mos wil bindende Sportnorm

mainImage

Den Haag moet bij haar nieuwbouwplannen meer oog hebben voor het aanbod van sportvoorzieningen, zoals sporthallen, speelvelden en de kans voor bestaande verenigingen om uit te breiden. Dat stelt Hart voor Den Haag fractievoorzitter Richard de Mos, die pleit voor een bindende sportnorm. De norm is bedoeld om het aantal sportvoorzieningen mee te laten groeien met de stad. Dat is van belang, want tot 2040 krijgt Den Haag er zeker 80.000 inwoners bij.

'Het afgelopen jaar heb ik als nieuwbakken wethouder een ronde langs veel sportverenigingen gemaakt. Te vaak hoorde ik dat bestaande clubs vanwege ruimtegebrek niet konden uitbreiden en dat er een nijpend tekort is aan sporthallen, metname in de kuststrook Loosduinen en Scheveningen. Daarnaast wordt de aanleg van sportvoorzieningen in nieuwbouwgebieden, zoals De Binckhorst, te vaak vergeten. Daarom moet er een bindende Sportnorm komen', aldus Richard de Mos, die binnen het college met een Kerstretraite extra miljoenen wilde vrijmaken voor sport.

De Mos: "Ik had - onder andere via de verkoop van Eneco - geld willen vrijspelen voor het realiseren van nieuwe sporthallen, het upgraden van bestaande sportcomplexen en het creëren van een roeimekka in de Binckhorst door twee roeiverenigingen samen te voegen op een prachtige locatie aan de Trekvliet. Met de bindende Sportnorm wilde ik ervoor zorgen dat bouwers en planologen al in de ontwerpfase ruimte intekenen voor sport. Sterker nog; er zijn zat projectontwikkelaars die willen meefinancieren als je dat vooraf als lokale overheid dwingend reguleert. Helaas gaat die Kerstretraite er niet komen, maar mijn plannen zijn nog springlevend".    

De plannen Van De Mos behelzen:

In de kuststrook moeten snel twee tot drie extra sporthallen worden gerealiseerd om te voldoen aan de groeiende capaciteitsvraag. Tot die tijd mag er onder geen beding afscheid worden genomen van verouderde locaties die nu bittere noodzaak zijn om voldoende sportaanbod te kunnen genereren, denk ik hierbij aan Lindobeach op Scheveningen en de tijdelijke turnhal in Loosduinen.  

Met de bouw van vele woningen in De Binckhorst is tot op heden te weinig rekening gehouden met de aanleg van Sportvoorzieningen. Als wethouder heeft De Mos de realisatie voor 24/7 Waves voor surfers mede in gang gezet, maar het aanbod van sport is - zeker met de komst van vele nieuwe bewoners - te summier. Daarom moeten er kleinschalige sportzalen komen en is er een enorme kans op het gebied van één bepaalde sport: het roeien. Roeivereniging De Laak en studentenroeivereniging Pelargos hebben de handen ineen geslagen om te komen tot een gezamenlijke locatie aan de Trekvliet. Hiervoor is nieuwbouw nodig aan de locatie van roeivereniging De Laak. Deze nieuwe locatie kan onderdak bieden aan het groeiend aantal sportieve studenten van o.a. de Haagse Hogeschool, maar ook een sportieve buurtfunctie krijgen voor de herontwikkelde Bickhorst en haar nieuwe inwoners.   

Er moet een locatiescan komen van alle bestaande sportverenigingen om te zien hoe zij geholpen kunnen worden bij het faciliteren van groei. Op dit moment zijn er verenigingen die een ledenstop moeten hebben moeten invoeren omdat zij niet verder kunnen groeien. Dat is een onwenselijke tendens binnen de sport: Denk hierbij aan de realisatie van een hernieuwd Sportpark aan de Laan van Poot, waar onder andere Haag Atletiek en handbalvereniging Hellas zijn gevestigd, meer ruimte voor groei voor clubs als hockeyclub Klein Zwitserland en de voetbalclubs HBS en Scheveningen. Ook sportclubs in Madestein en de Roggewoning maken zich grote zorgen over de zeer beperkte groeimogelijkheden.  

De Mos heeft inmideels schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur over de Sportnorm en extra gelden.