Dagblad070 | Groot rioolwateronderzoek naar Haags drugsgebruik

Groot rioolwateronderzoek naar Haags drugsgebruik

mainImage

Het college laat een rioolwateronderzoek uitvoeren om het drugsgebruik voor de inwoners van de stad en de bezoekers te bereken. Er wordt daarbij gekeken naar het gebruik van cocaïne, THC (cannabis), MDMA (ecstasy), amfetamine en methamfetamine (crystal meth). 

Aanleiding voor het onderzoek zijn vragen van de CDA-fractie, zo stelt burgemeester Remkes in een brief aan de raad. Een belangrijke kanttekening vooraf is, zo meldt het college, is dat met de resultaten geen uitspraken gedaan kunnen worden over individuele gebruikers, groepen van gebruikers of hun sociaaleconomische achtergrond. 

Het onderzoek, dat een week duurt, wordt gelijktijdig uitgevoerd met het periodieke rioolwateronderzoek van Amsterdam, Utrecht en Eindhoven. Dat maakt het mogelijk vergelijkingen over drugsgebruik te maken, zeker omdat de onderzoeken in meerdere steden al jaren lopen en interessante inzichten opleveren. ‘Het college ziet het onderzoek als een verrijking van bestaande informatie over de Haagse drugsmarkt, die weer verschilt van andere steden en regio’s’.

Uit het ondermijningsbeeld voor de stad blijkt volgens de gemeente dat er veel en grote criminele netwerken actief zijn op de drugsmarkt. ‘Dit onderzoek kan worden gezien als een puzzelstuk in de gehele informatiepositie voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het verschaft ons informatie waardoor we beter in staat zullen zijn die criminaliteit te dwarsbomen’.

Het is, zo blijkt uit de brief, de intentie van het college om het onderzoek meerdere jaren uit te voeren, zodat trends kunnen worden herkend evenals effecten van beleid. Het onderzoek zal worden uitgevoerd bij waterzuivering Houtrust waardoor het drugsgebruik binnen het grootste deel van de stad Den Haag kan worden gemeten, zo hebben de onderzoekers de gemeente aangegeven.