Dagblad070 | Haags college blij met investeringsimpuls

Haags college blij met investeringsimpuls

mainImage

Het stadsbestuur van de gemeente Den Haag is positief over de plannen van het Kabinet om een investeringsfonds op te zetten. Wethouder Robert van Asten (Strategie): “Den Haag kan niet wachten! Het is goed nieuws dat het Rijk wil investeren in woningen, wegen en spoor. Samen met het Rijk kunnen Den Haag, Rotterdam, Amsterdam en Utrecht (G4) ervoor zorgen dat de groeiende stad leefbaar en bereikbaar blijft.”

Het kabinet belooft met een woningbouwimpuls om sneller en meer woningen te kunnen bouwen voor starters en middeninkomens. Dit is nodig voor Den Haag omdat de stad de komende jaren fors groeit, naar verwachting met 100.000 inwoners tot 2040. Van Asten: “Het college heeft afgesproken dat ze de groei wil laten werken voor een mooiere stad. Daarom bouwt Den Haag aan een groene, veilige en bereikbare stad waar inwoners trots op zijn. Zo krijgt Den Haag Zuidwest er de komende jaren tienduizend woningen bij. Dit college neemt bovendien concrete stappen richting een klimaatneutrale stad, omdat we streven naar een leefbare stad voor de generaties na ons. Dit betekent ook een zogenaamde energie- en mobiliteitstransitie in de ontwikkeling van CID Binckhorst.”

In de CID Binckhorst, waar 25.000 woningen worden gerealiseerd, is gekozen voor een samenhangende aanpak op het gebied van wonen, werken, bereikbaarheid, leefbaarheid, klimaatadaptatie en energietransitie. Met een woningbouwimpuls en het investeringsfonds dat het Rijk wil aanwenden voor bereikbaarheid en innovatie lijkt hieraan nu gehoor gegeven te worden. Van Asten noemt deze investeringen broodnodig voor deze enorme ontwikkelingen, die de stad echt beter, duurzamer en toekomstbestendig maken: “Hoe sneller de concrete uitwerking van het investeringsfonds er ligt, hoe beter voor Den Haag. En ook voor het kabinet want investeren in de stad maakt ook het Rijk rijker. Samen werken we aan een beter leven voor alle mensen in Den Haag.”

Den Haag is blij met de extra miljoenen die het kabinet in deze miljoenennota uittrekt voor de jeugdhulp. De groeiende vraag naar zorg en daarmee de explosieve stijging van de kosten, is een grote uitdaging voor gemeenten. “Het leidt geen twijfel dat iedereen in Den Haag de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft. We zijn er trots op dat het ons gelukt is om zonder zware bezuinigingen de groei op de jeugdhulp en de WMO het hoofd te bieden. We zijn ook blij met een bijdrage daaraan van het Rijk tot 2021. We verwachten wel dat het kabinet ook na deze periode structureel met geld over de brug komt voor jeugdhulp en de WMO. Het kabinet verwacht dat de groei een zogenaamde boeggolf is, een korte piek in de groei als gevolg van het feit dat de zorg naar gemeenten is gegaan, maar wij weten inmiddels wel beter. De toenemende vraag in vooral ook grote steden is structureel en daar moet het Rijk een structurele oplossing voor hebben,” aldus Van Asten.