Dagblad070 | Hart voor Den Haag: verkrotte panden in centrum aanpakken
mainImage

Hart voor Den Haag: verkrotte panden in centrum aanpakken

23 februari 2021, 16:39 uur
Politiek

Op de hoek van de Gedempte Gracht met het Spui worden langzaam de contouren van de gecombineerde renovatie en sloop- en nieuwbouwontwikkelingen duidelijk. Hart voor Den Haag/Groep de Mos heeft diverse malen aandacht gevraagd voor deze rotte kies in het Haags stadscentrum. Te lang werden de historische panden aan hun lot over gelaten en zat er geen schot in de ontwikkeling. 

Tot groot ongenoegen van Raadslid William de Blok zit het pand aan het Spui 151 naast de oude bonthandel Peperzak niet in het renovatieplan dat thans in voorbereiding is. Het is het raadslid een doorn in het oog dat het pand aan het verkrotten is en het stadsbestuur er niets aan doet: “Het is onbegrijpelijk dat zo’n verpauperd pand zo staat te verkrotten, terwijl de aangrenzende panden wél gerenoveerd gaan worden,” aldus De Blok. Ook het pand aan de Boekhorststraat nummer 2 moet wat De Blok betreft aangepakt worden.

De Blok wil van het stadsbestuur weten wanneer er wordt ingegrepen en of de panden aan het Spui en de Boekhorststraat aangepakt kunnen worden binnen de excessenregeling zoals deze in de Welstandsnota van de gemeente is opgenomen. Hij wil subiete actie: “De gemeente heeft de mogelijkheid een eigenaar aan te schrijven met het verzoek om zijn of haar pand op te knappen. Wij willen dat ze dat in deze gevallen ook doen. Verpauperde panden horen niet in Den Haag,” aldus De Blok. De Blok stelt raadsvragen aan het stadsbestuur en vraagt ook hoeveel panden er nog meer in deze slechte staat zijn.