mainImage

Hart voor Den Haag wil tunnel onder Vaillantlaan

24 november 2022, 08:59 uur
Politiek

De partij Hart voor Den Haag in de gemeenteraad wil de doorstroming van het verkeer op de Vaillantlaan in de Schilderswijk verbeteren met ongelijkvloerse kruisingen. 

De Vaillantlaan is één van de drukste wegen van de stad, waar het verkeer regelmatig vaststaat. Gemeenteraadsleden Richard de Mos en Jelle Meinesz willen dat het college gaat onderzoeken of het mogelijk is de Vaillantlaan te ondertunnelen.

"De situatie is zelfs verder verslechterd: eerst met de afsluitingen in de Schilderswijk, vervolgens door de opening van de Rotterdamsebaan", zeggen De Mos en Meinesz. "En wat te denken van het ridicule plan Centrum Noord, waar tig Haagse wegen worden afgesloten of éénrichtingsverkeer krijgen? Hierdoor komen er nóg meer auto’s over de nu al overbelaste Vaillantlaan. De verkeerssituatie is onacceptabel en verdient een oplossing.”

Luchtkwaliteit

Volgens de raadsleden is ondertunneling dé oplossing voor deze problemen. "Doorgaand verkeer kan dan snel doorrijden en bovengronds is dan voor bestemmingsverkeer. Naast de verbetering van de doorstroming, zou ondertunneling de luchtkwaliteit en de veilig- en leefbaarheid ook sterk doen verbeteren." De partij zal bij de Begrotingsbehandeling in de gemeenteraad met moties komen op dit punt.

De partij NIDA pleitte in 2020 in de gemeenteraad ook al voor ondertunneling van de Vaillantlaan. Dat verzoek werd destijds afgewezen. Wel werd het voorstel om flitspalen op de laan te plaatsen overgenomen.