Dagblad070 | Helmplicht snorfiets Den Haag snel te regelen

Helmplicht snorfiets Den Haag snel te regelen

mainImage

Als wethouder Robert van Asten echt wil dat er in Den Haag zo snel als mogelijk een helmplicht gaat gelden voor gebruikers van snorfietsen, dan heeft hij dat helemaal zelf in de hand en hoef hij niet te wachten tot de verplichting tot wet is verheven. Hij kan dan namelijk net als zijn collega in Amsterdam heeft gedaan simpel als zogenoemde 'wegbeheerder' de beslissing nemen dat snorfietsen niet meer op het fietspad mogen maar alleen op de weg, waardoor er direct voor de gebruikers van de snorfiets een helmplicht geldt.

De Haagse wethouder gaf zaterdag in het radioprogramma Spuigasten aan dat hij vond dat de minister haast moest maken met het instellen van de helmplicht voor snorfietsen, een wens van de Tweede Kamer. Hij gaf aan dat als de minister niet snel een besluit zou nemen, hij dat ging doen.

Maar navraag bij de woordvoerder van minister Van Nieuwenhuizen leert dat Van Asten dus nu al heel makkelijk stappen kan nemen, dat de huidige wetgeving die mogelijkheid al lang biedt. Wachten tot de wens van de Kamer tot wet wordt verheven, betekent niet alleen wachten tot de internetconsultatie van het ministerie is afgerond, eind maart. Het houdt ook in de resultaten afwachten van het onderzoek dat het ministerie laat uitvoeren naar de gevolgen van een helmplicht voor snorfietsers. Want wat gaan die snorfietsers dan doen, aldus de woordvoerder. Stappen die dan allemaal bijvoorbeeld over naar een elektrische fiets waarvoor geen helmplicht geldt, en wat zijn de gevolgen daarvan voor de verkeersveiligheid?

 

 


Door: navraag