Dagblad070 | Hoe zit het met gelijkwaardigheid in Den Haag?
mainImage

Hoe zit het met gelijkwaardigheid in Den Haag?

Personeelsmonitor A&O fonds Gemeenten
9 juni 2020, 09:19 uur
Politiek

De fractie van D66 wil van wethouder Bruines weten hoe het zit met het beloofde onderzoek naar gelijkwaardigheid binnen de gemeente Den Haag. En daarbij gaat het de raadsleden Van der Werf en Scheper vooral om de eventuele loonkloof tussen vrouwen en mannen. Zij verwijzen naar het coalitieakkoord, waar D66 voor heeft getekend, waarin is opgenomen dat de gemeente streeft naar gelijkwaardigheid binnen de eigen organisatie.

De raadsleden komen met hun vragen onder meer na de jaarlijkse Personeelsmonitor Gemeenten 2019 van A&O fonds Gemeenten. Daarin kijken de onderzoekers naar een groot aantal aspecten over gemeentelijk Nederland: hoeveel mensen in dienst zijn per gemeente, hoe vaak gemeenten externen inhuren, wat de instroom, doorstroom en uitstroom is (ook speciaal gericht op jongeren), naar de opleiding en ontwikkeling van ambtenaren en ook nog (kort) naar salarisontwikkelingen.

En daaruit blijkt dat in 2019 mannen 92 euro bruto per maand meer verdienden dan vrouwen, terwijl dat in 2017 nog anders was, toen verdienden vrouwen meer dan mannen, 24 euro bruto per maand. Uit de monitor blijkt ook dat vrouwen meer vertegenwoordigd zijn in de salarisschalen 7 t/m 9, en mannen meer in de schalen daarboven. Ook wat betreft leidinggevende functies zijn vrouwen wat achteruit gegaan. Binnen de G4 is het percentage gedaald van 45 naar 43. We werken er procentueel meer vrouwen dan mannen bij gemeenten: 53-47. Maar gekeken naar fte's, verandert dat in 49-51.

In het onderzoek geven de onderzoekers niet aan of zij gekeken hebben wat de oorzaak van het verschil in salarissen betreft. De beide raadsleden memoreren daar ook al aan in hun vragen aan het college. "Verschil in inkomen tussen gemeenteambtenaren kent natuurlijk verschillende oorzaken. Zo kunnen aantal dienstjaren, leeftijd, opleiding en ervaring invloed hebben op de hoogte van het inkomen bij identieke functies. "

Toch willen de D66-ers weten van het college of dat zicht heeft op 'eventueel bestaande' inkomensverschillen tussen mannelijke en vrouwelijke Haagse gemeenteambtenaren die hetzelfde werk verrichten en een vergelijkbare opleidings-en werkervaringsachtergrond hebben. En mocht dat eventueel zo zijn, dat willen Van der Werf en Scheper weten of het college kan verklaren hoe die verschillen zijn ontstaan.

 


Foto: Personeelsmonitor Gemeenten 2019 A&O fonds Gemeenten