Dagblad070 | HSP op de bres voor daklozen
mainImage

HSP op de bres voor daklozen

19 december 2019, 09:08 uur
Politiek

De Haagse Stadspartij sluit zich aan bij de demonstratie van de Straat Consulaat om meer aandacht te vragen voor toenemende dakloosheid in Den Haag. De demonstratie zal plaatsvinden op de Hofplaats onder het gebouw van de Tweede Kamer op donderdag 19 december om 10.00 uur. De Tweede Kamer vergadert dan over dakloosheid in Nederland.

De HSP is met een verklaring gekomen. "Bij de Haagse Stadspartij maken we ons al jaren zorgen over de maatschappelijk opvang en de toename van dakloze gezinnen. Ouders met hun kinderen komen door het tekort aan woningen op straat. Meerdere malen hebben onze raadsleden hier aandacht voor gevraagd, moties opgesteld en schriftelijke vragen over ingediend. 

De beantwoording van 10 december 2019 van onze schriftelijke vragen “Urgentie, Maatschappelijke Opvang en toename dakloze gezinnen” heeft niet tot nieuwe inzichten geleid. De beantwoording is vaag en verontrust ons nog meer. De gemeente spreekt zichzelf tegen en wat we al dachten is helaas bevestigd door de gemeente:

·        kinderen die minimaal twee maanden in gezinsopvang of noodopvang verblijven;

·        de gemeente blijkt de gezinssamenstelling niet te registreren;

·        de reguliere gezinsopvang en de gemeentelijke noodopvang voor gezinnen zit momenteel vol; 

·        Er verblijven er momenteel 20 gezinnen in een hotel. 

We schrikken ervan dat de gemeente niet de samenstelling van gezinnen registreert. Het is juist belangrijk te weten wat voor een gezin het is en wat voor een hulp en onderdak zij nodig hebben. Die informatie is essentieel wanneer men gezinnen wilt onderbrengen. 

Als gezinnen acuut dakloos zijn moeten zij twee maanden in de noodopvang wachten omdat men eerst 2 maanden actief moet reageren op woningen om in aanmerking te komen voor een urgentie. Het lijkt ons hoogst onwenselijk om gezinnen twee lange maanden in de noodopvang te zetten en ook weinig efficiënt. En alleen als zij een urgentie hebben of ervoor in aanmerking kunnen komen mogen de gezinnen in de gezinsopvang. De gemiddelde verblijfsduur van gezinnen is hierdoor onnodig lang, namelijk 6 maanden. 

Via verschillende kanalen krijgen wij casussen te horen over kwetsbare gezinnen die op straat dreigen te eindigen of al op straat zijn gezet. In één week kregen wij diverse verontrustende berichten van professionals die met hun cliënten tegen een muur van onverschilligheid lopen. 

Een schrijnend voorbeeld is een alleenstaande vrouw, slachtoffer van huiselijk geweld, met drie kindjes waarvan de jongste een paar maanden oud is, die de noodopvang moet verlaten omdat de gemeente Den Haag vindt dat zij geen recht heeft op maatschappelijke zorg. De reden hiervoor is dat de mishandeling in Engeland heeft plaatsgevonden. Dit is een onterechte conclusie, de mevrouw stond ingeschreven in Den Haag en haar begeleidster informeerde ons dat zij op basis van mishandeling in Nederland juist een verblijfsvergunning heeft gekregen.

We blijven ons inzetten voor kwetsbare gezinnen in onze stad, voor en achter de schermen."