PvdA en ChristenUnie/SGP: strengere regels tegen short stay

6 June 2023, 17:04 uur
Politiek
mainImage
Freepix (archieffoto)

De PvdA en de ChristenUnie/SGP in de gemeenteraad van Den Haag willen dat het college actie onderneemt tegen short stay appartementen in de stad. "We willen strengere regels en een betere samenwerking met werkgevers en onderwijsinstellingen, zodat de appartementen gebruikt worden waar ze voor bedoeld zijn."

Short stay appartementen zijn bedoeld voor expats die hier een paar maanden werken, terwijl reguliere hotelkamers voornamelijk bedoeld zijn voor toeristen en kort zakelijk bezoek. Het grote verschil? Voor short stay gelden strengere bouweisen en er is een minimale verblijfsduur. Maar in Den Haag is er op papier nog geen verschil. Dat moet beter. Te beginnen aan de Bezuidenhoutseweg 50, waar de gemeenteraad komende donderdag debatteert over de kaders voor de herontwikkeling.

Het lijkt er volgens de partijen namelijk op dat de eigenaar hier short stay wil realiseren, maar dan zonder zich aan de regels voor deze appartementen te hoeven houden. Judith Klokkenburg (ChristenUnie/SGP): “Als het pand de bestemming ‘hotel’ heeft, mag de eigenaar zelf kiezen of er short stay of hotelkamers komen, en zelfs short stay appartementen kunnen na een tijdje omgezet worden in hotelkamers. Dat moet echt anders. Er moeten duidelijke regels komen die van tevoren duidelijk maken wat we als gemeenteraad op een bepaalde plek willen. Zo voorkomen we dat iemand short stay appartementen toch aan toeristen verhuurt terwijl dat niet de bedoeling is. Daarom vragen we de wethouder of zij deze regels kan aanscherpen.”

Wanhopige woningzoekenden

Short stay appartementen zijn voornamelijk bedoeld voor expats en mensen die maar kort in onze stad zijn. Dit is vaak aan werk gebonden, de PvdA vindt dat werkgevers een grotere verantwoordelijkheid moeten dragen als het gaat om deze appartementen. Daarom vraagt de PvdA aan het college om te onderzoeken of werkgevers meer kunnen bijdragen aan het faciliteren van voorzieningen als zij gebruik willen maken van shortstay appartementen. Daarnaast is het nu mogelijk om short stay door de hele stad te realiseren. Als het aan de PvdA ligt zou dit beperkt moeten worden tot het centrum en de internationale zone bij Scheveningen.

“Short stay zou gericht moeten zijn op specifieke doelgroepen zoals mensen die hier tijdelijk onderzoek doen voor een onderwijsinstelling. Short stay is niet voor wanhopige woningzoekenden die er nu toch soms terechtkomen. Voor deze mensen moeten we reguliere, betaalbare woningen bouwen", aldus fractievertegenwoordiger Charlotte Cammelbeeck van de PvdA. De twee partijen zullen donderdag in de gemeenteraad twee moties indienen, waarmee ze hopen het beleid van het college aan te scherpen.