mainImage

PvdA: ‘Meer voorlichting over discriminatie in Den Haag’

16 december 2021, 13:50 uur
Politiek

De PvdA in de Haagse gemeenteraad wil dat mensen vaker meldingen doen van discriminatie. Om dat te bereiken moet er meer voorlichting komen over discriminatie en de meldmogelijkheden.

Uit een een rapport van de werkgeversorganisatie Schoonmakend Nederland en vakbond FNV blijkt dat een derde van het personeel in de schoonmaakbranche zegt op het werk gediscrimineerd te worden. De PvdA is verrast dat daarvan vaak geen melding wordt gedaan.

“Ik vind de resultaten uit het rapport schokkend”, zegt gemeenteraadslid Bülent Aydin. “Uit het rapport blijkt dat schoonmakers en hun leidinggevenden vaak niet weten wat discriminatie is en hoe het gemeld kan worden. Schoonmakers spreken soms geen Nederlands en dan wordt melden lastig. Leidinggevenden in het onderzoek herkenden in maar 20 procent van de gevallen leeftijdsdiscriminatie.”

Aydin heeft schriftelijke vragen gesteld aan het Haagse stadsbestuur. Hij stelt onder meer voor om campagnes van Den Haag Meldt, de organiatie waar mensen klachten over discriminatie kunnen melden, in verschillende talen wordt gevoerd, zoals Turks, Berbers en Marokkaans.

Voorlichten

Ook vraagt het raadslid of Den Haag Meldt actiever ingezet kan worden. “Leidinggevenden geven aan dat zij behoefte hebben aan trainingen, informatie over cultuurverschillen en waarop te letten en wat te doen bij discriminatie.” Aydin ziet Den Haag Meldt graag zo snel mogelijk voorlichting geven bij zowel publieke als private organisaties in de stad.

“En een betere wereld begint altijd bij jezelf. Dus we moeten ook intern kijken”, aldus Aydin. Hij wil daarom ook meer voorlichting bij de gemeente. Ook wil de PvdA weten in hoeverre medewerkers van de gemeente de vertrouwenspersonen kennen en gebruiken. “Want uit het rapport blijkt dat dit vaak niet het geval is. En dat is toch wel nodig voor een vertrouwenspersoon om zijn/haar werk te kunnen doen en zo discriminatie te stoppen.”


Foto: gemeente den haag