mainImage

PvdD: 'Gemeente, stop met dieren platmaaien'

7 juni 2022, 13:10 uur
Politiek

De Partij voor de Dieren is kritisch over het maaibeleid in de gemeente Den Haag. "Te vaak zijn dieren het slachtoffer van vroeg of onzorgvuldig maaien", zegt gemeenteraadslid Robin Smit. "Wij hebben veel meldingen ontvangen van bezorgde inwoners van Den Haag. De hoeveelheid meldingen werpt de vraag op: zijn dit allemaal incidenten of gaat het structureel fout? Wij maken ons echt zorgen over de afname van insectenpopulaties en de biodiversiteitscrisis."

Het ligt volgens de Partij voor de Dieren niet aan de intenties van de gemeente Den Haag. De Nota Stadsnatuur, waarin de doelen van het maaibeleid staan, bevat volgens de partij goede handvatten. "Daarom is het jammer dat met het maaien in de praktijk nog een hoop mis lijkt te gaan", zegt Smit. "Eén keer fout maaien kan een ravage aanrichten onder insecten en vogels en soms jaren natuurherstel teniet doen. De biodiversiteitscrisis is een serieus probleem en daarom is het hoog tijd dit op orde te krijgen. We merken dat steeds meer bewoners deze urgentie voelen, want we krijgen elk jaar meer bezorgde signalen uit de stad."

De Partij voor de Dieren heeft al vaker aan de bel getrokken over het gemeentelijk maaibeleid, zegt Smit. "Het zijn geen incidenten meer. Er lijkt iets structureel fout te gaan. Niet voor niets is het initiatief ‘Maai mei niet’ ontstaan, omdat het groen onmisbaar is in deze periode voor dieren. Het groen biedt veel voeding en onderkomen. Daarom hebben we een reeks vragen gesteld om de wethouder aan te sporen het maaibeleid in de praktijk diervriendelijker te maken."

Communicatie

Ook kaart de Partij voor de Dieren aan dat gebrekkige communicatie zorgt voor onrust bij inwoners. Smit: "Mensen maken zich terecht zorgen om het verlies van biodiversiteit in hun wijk. Het is voor hen onduidelijk hoe, waarom en wanneer de gemeente maait en waar ze terecht kunnen met vragen."De Partij voor de Dieren pleit daarom onder andere voor het inzichtelijk maken van beheer- en onderhoudsplannen. "Duidelijke informatie zorgt voor vertrouwen. Zo kan iedereen zien of rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van dieren. Ook maakt het duidelijk waar in Den Haag de bermen mooi in bloei staan."