Dagblad070 | Queer-nota college leidt tot splitsing NIDA
mainImage

Queer-nota college leidt tot splitsing NIDA

24 januari 2021, 11:37 uur
Politiek

Een van de voorstellen waarover de Haagse gemeenteraad donderdag heeft gestemd, was collegevoorstel inzake actieprogramma 'Queer in Den Haag; veilig, zichtbaar en geaccepteerd 2020-2022

Daarin legt wethouder Bert van Alphen het collegebeleid uit op het gebied van het vergroten van de veiligheid, zichtbaarheid en sociale acceptatie van alle queer personen in de stad.

Volgens de wethouder en het college moet het 'in onze stad namelijk niet uitmaken hoe je je identificeert en kleedt, op wie je verliefd wordt of wat je achtergrond is. In Den Haag moet je met trots jezelf kunnen zijn. Dat is immers de basis vaneen inclusieve samenleving'.

Op het programma werden 14 moties ingediend, maar over het algemeen toonde de raad zich tevreden over de voorgenomen acties van Van Alphen. Dat bleek ook uit de stemming daarover, die werd met 40 tegen 3 stemmen (met 1 onthouding) aangenomen.

Een van de raadsleden die tegen stemde, was NIDA-fractievoorzitter Adeel Mahmood. Hij gaf later ook een stemverklaring af waarom 'zijn partij' tegen het programma had gestemd. Dat leverde hem de dag later al een felle reactie via twitter op van D66-fractievoorzitter Hanneke van der Werf op. 'Voor iedereen die denkt dat NIDA tegen discriminatie is: donderdag stemden ze tegen de LHBTI+ nota van het college. De gelijkheid houdt blijkbaar op waar het geloven begint.'

De kritiek bleef echter niet beperkt tot die van andere partijen, maar kwam zaterdag ook uit de eigen fractiegelederen. En fors ook. Cemil Yilmaz gaf aan dat hij en zijn collega's Jamila Faloun en Nadia Aknouch het totaal oneens waren en zijn met het standpunt dat Mahmood tijdens de raadsvergadering heeft ingenomen. 'Wij willen benadrukken dat dit onderwerp niet of nauwelijks is besproken binnen de fractie. Het besluit en het tegenstemmen is een individueel besluit geweest zonder draagvlak en/of inspraak vanuit een groot deel van de fractie'.

Yilmaz geeft aan dat hetgeen donderdag gebeurde 'tekenend is', en dat hij en zijn fractiegenoten daarom besloten hebben om hun al eerder gemaakt keuze om de Haagse fractie van NIDA te verlaten in de openbaarheid te brengen. Yilmaz verlaat zelfs helemaal de politiek laat hij weten, na nog twee commissievergaderingen neemt hij definitief afscheid van de raad. 

In hun door Yilmaz op twitter gedeelde verklaring geven de drie aan 'de queer-communities en met name queer-personen van kleur en geloof een hart onder de riem te steken en duidelijk te maken dat wij ten allen tijden staan voor een gelijkwaardige en rechtvaardige samenleving waarbij vrijheid, veiligheid, acceptatie en diversiteit van iedere individu geborgd is'.

 

 


Foto: gemeente den haag