Dagblad070 | Raad roept college op in te zetten op scheiding bed en baan
mainImage

Raad roept college op in te zetten op scheiding bed en baan

16 oktober 2020, 12:36 uur
Politiek

De raad heeft het college deze week middels een motie van de SP opgeroepen zich bij toekomstige ontwikkelingen in de stad bij groepslocaties voor arbeidsmigranten, in te zetten op zowel de scheiding van bed en baan als het gemend gebruik van de locatie.

Aanleiding tot de motie van fractievoorzitter Lesley Arp is het feit dat arbeidsmigranten nu nog vaak afhankelijk zijn van één instantie, een uitzendbureau, voor werk, huisvesting, vervoer en zorgverzekering. De raad wil daar vanaf, omdat die afhankelijkheid de betrokken migranten zeer kwetsbaar maakt, elke klacht over huisvesting of werkuren kan leiden tot verlies van werk en dus alles. Vakbond FNV, die ook al langer strijdt tegen de afhankelijk van de arbeidsmigranten wat betreft bed en baan, roept gemeenten ook op om bijvoorbeeld zogeheten gemengd gebruik mogelijk te maken, wat de arbeidsmigrant beschermt. 

Volgens de motie lijkt het college een andere visie te hebben, groepslocaties worden nu juist geëxploiteerd door uitzendbureaus. Mocht het stadsbestuur bij zijn visie over de rol van de bureaus te blijven, dan vraagt de raad om een uitgebreide motivatie waarom woningcorporaties en andere reguliere verhuurders deze rol niet kunnen vervullen.