Dagblad070 | Uitbreiding Meijendel nu ook op agenda Tweede Kamer
mainImage

Uitbreiding Meijendel nu ook op agenda Tweede Kamer

12 januari 2021, 12:48 uur
Politiek

De breed door de Haagse raad aangenomen motie van de Partij voor de Dieren om Natura2000-gebied Meijendel uit te breiden met een nabijgelegen voormalig defensieterrein, heeft nu ook de Tweede Kamer bereikt.

Vanzelfsprekend was het de Kamerfractie van de PvdD, bij monde van Frank Wassenberg, die aan minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en aan minister Bijleveld van Defensie vragen heeft gesteld.

Voor het defensieterrein bestaan ook plannen voor bebouwing, in reactie op de motie heeft het Haagse college aangegeven niet te zullen meewerken aan bebouwing.

Wassenberg wil van de beide bewindslieden weten wat zij vinden van het idee om het betreffende terrein te gebruiken voor het uitbreiden van een N2000-gebied, wat een versterking van Meijendel zou betekenen zo geeft hij aan.

Hij wijst er daarbij op dat volgens de Zesde Voortgangsrapportage Natuur de provincie Zuid-Holland nog 3.300 hectare natuur zou moeten verwerven in het kader van het Natuurpact. Als dat klopt, kan de provincie Zuid-Holland dan een rol spelen bij de mogelijke verwerving van het voormalige defensieterrein en het betrekken van deze grond bij het naastgelegen N2000-gebied, vraagt hij beide ministers.

 


Foto: PvdD