Dagblad070 | Voedselbank vraagt verlenging supermarktbon

Voedselbank vraagt verlenging supermarktbon

mainImage

Voedselbank Haaglanden heeft de gemeenten Den Haag, Rijswijk en Zoetermeer in een (nood)brief gevraagd de zogenoemde supermarktbonnen-regeling te verlengen tot zeker 1 juni. Volgens Henk Baars van de voedselbank hoopt hij dat de colleges op korte termijn willen besluiten om de nu al 2040 mensen die afhankelijk zijn van de bonnen, ook de komende weken te helpen. In totaal gaat het voor de drie gemeenten om een bedrag van ruim 300.000 euro. Volgens Baars melden zich elke week meer mensen bij de organisatie voor steun, zo'n 50 per week.

Door de crisis is het voor de Voedselbank bijna niet meer mogelijk elke week een voedselpakket ter waarde van 15 euro uit te delen aan inwoners van de steden die niet rond kunnen komen. Er is veels te weinig aanvoer, het distributriecentrum is nu ook gesloten, en slechts enkele uitgiftepunten slagen er nog in pakketten uit te delen. Niet alleen door de teruggevallen aanvoer, maar ook door het feit dat veel vrijwilligers in de risicogroepen voor corona vallen en de Voedselbank hen niet onnodig bloot wil stellen aan besmetting.

Baars hoopt dat de gemeenten inderdaad op korte termijn besluiten de extra gelden beschikbaar te stellen, "dat zij hun verantwoordelijkheid in deze nemen", hoewel hij zich beseft dat het om een hoop geld gaat. 

Woensdag werd bekend dat de rijksoverheid een bedrag van 4 miljoen euro beschikbaar stelt om alle voedselbanken in Nederland te helpen. Baars hoopt wel dat het geld geen punt van discussie wordt tussen gemeenten en overheid wat de verdeling betreft waardoor de daadwerkelijke steun aan de banken zelf niet snel of helemaal snel van de grond komt.