Dagblad070 | VVD kaart fietsenoverlast Zeeheldenkwartier aan

VVD kaart fietsenoverlast Zeeheldenkwartier aan

mainImage

In het Zeeheldenkwartier ervaren bewoners veel overlast van weesfietsen en foutgeparkeerde fietsen. Hierdoor zijn bijvoorbeeld stoepen regelmatig onbegaanbaar. Daar moet volgens de Haagse VVD een einde aan komen. Ayse Yilmaz van de partij heeft schriftelijke vragen gesteld aan het stadsbestuur.

"De achtergelaten fietsen zijn een grote ergernis voor bewoners. Er blijft te weinig stallingsruimte over voor fietsen die wel worden gebruikt. Bovendien zijn achtergelaten, soms ook kapotte, fietsen op straat een rommelig gezicht. Hoe vaak komt de gemeente in de wijk Zeeheldenkwartier om daar achtergelaten fietsen op te halen?" vraagt Yilmaz.

Het raadslid wil weten of het college bereid is om vaker langs te gaan om de wijk op achtergelaten fietsen te controleren en deze, indien nodig, weg te halen. Yilmaz denkt ook dat het zou helpen als het college bereid zou zijn om speciale fietsparkeervakkente maken, zoals in de binnenstad.