Dagblad070 | Werkoffensief +500 boekt eerste resultaten

Werkoffensief +500 boekt eerste resultaten

mainImage

De extra inzet om meer mensen vanuit de bijstand naar werk te begeleiden, begint concrete resultaten op te leveren. Vandaag (donderdag) ondertekenden dertien Haagse bedrijven een werkakkoord. Met 1500 mensen met een bijstandsuitkering zijn gesprekken gevoerd, waarvan met bijna 400 mensen vervolgafspraken zijn gemaakt om naar werk begeleid te worden.

Deze afspraken komen voort uit het in januari gelanceerde Werkoffensief +500, het plan van aanpak waarmee jaarlijks 500 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de bijstand aan een baan worden geholpen. Dit in het belang van de betreffende mensen én van Haagse werkgevers, die met vacatures zitten. Vandaag werd ook de eerste concrete arbeidsovereenkomst getekend die uit deze nieuwe aanpak voortkomt. De werkgevers ondertekenden de werkakkoorden tijdens het werkgeversevent Den Haag Werkt!, in het bijzijn van de twee verantwoordelijke wethouders, Bert van Alphen (Sociale Zaken) en Rachid Guernaoui (Werkgelegenheid).

Rachid Guernaoui: “Steeds meer Haagse bedrijven hebben moeite personeel te vinden. Tegelijkertijd doen veel mensen een beroep op de bijstand. De wensen van de werkgevers en de mogelijkheden van deze mensen in de bijstand sluiten echter niet altijd op elkaar aan. In de werkakkoorden maken we nu concrete afspraken met de werkgevers, om vraag en aanbod beter op elkaar af te kunnen stemmen. Dat vraagt een inspanningsverplichting van de uitkeringsgerechtigden, de gemeente en de werkgevers. We merken dat de gezamenlijke aanpak werkt.”

Bert van Alphen: "Tijdens de crisis maakten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weinig kans op een baan. Nu de economie en werkgelegenheid aantrekt, is dit het moment om te zorgen dat ook deze mensen weer aan de slag kunnen. Bij voorkeur een betaalde baan, al zullen we daarvoor voor sommige mensen wel een aantal belemmeringen moeten wegnemen. De gemeente kan met bijvoorbeeld extra ondersteuning van zowel de werkgever als de werknemer de kans op een structurele arbeidsrelatie aanmerkelijk vergroten."

Kern van het werkoffensief +500 is dat met alle mensen in de bijstand (22.000 mensen al langer dan 1,5 jaar) een persoonlijk gesprek wordt gevoerd, om in kaart te brengen wat hun talenten, behoeften, ambities en eventuele belemmeringen zijn. Op deze manier kan gerichter naar werk worden bemiddeld. Nu blijkt dat de gekozen aanpak werkt, zal het aantal bijeenkomsten en gesprekken geïntensiveerd worden.

Ander kernpunt is het maken van afspraken met werkgevers en met onderwijsinstellingen. Vooral in de sectoren horeca & toerisme, bouw & installatietechniek, zorg, en transport & (agri)logistiek zal de komende jaren het aantal vacatures toenemen. De gemeente sluit werkakkoorden met de werkgevers over duurzaam plaatsen van mensen uit de bijstand. Werkakkoorden zijn concrete maatwerk-afspraken tussen gemeente Den Haag en het betreffende bedrijf. Met de onderwijssector worden afspraken gemaakt om de opleidingen goed te laten aansluiten op de mogelijkheden van de kandidaten en de wensen van de werkgevers. In het Wold Forum waren al deze partijen vandaag bij elkaar tijdens Den Haag Werkt!

De dertien bedrijven die vandaag een werkakkoord tekenden, zijn McDonald’s, Winkelman & Van Hessen, Weverling Groenproviders, RegioTV, Made in Moerwijk, Interfix Bouw, Binck Bouw & Verkeer, USG People, Haagbouw, Particibaan, TeamWerk, Cirkel Rond en Mastermate