mainImage

Ook de Theresiastraat krijgt eindelijk een beurt

Afbeelding is niet meer beschikbaar
19 april 2018, 17:00 uur
Bouw & Wonen

Het verbeteren van de leefbaarheid, parkeersituatie en bereikbaarheid plus het tegelijk vergroenen van de wijk staan centraal in de derde fase van het voorlopige ontwerp voor Bezuidenhout-Oost. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van het plan - inmiddels door het stadsbestuur van Den Haag vrijgegeven voor inspraak - dat de belangrijke winkelader Theresiastraat als een 30-kilometerweg wordt ingericht. Dit is een langgekoesterde wens van het wijkberaad, bewoners en winkeliers.

In 2014 werd gestart met de voorbereiding van de totale herinrichting van Bezuidenhout-Oost. Door het vervangen van de riolering werd de kans aangegrepen om tegelijkertijd de buitenruimte van straten en pleinen op te knappen. Dit gebeurt in drie fases. Fase 1 is afgerond, fase 2 start in het tweede kwartaal van 2018 en de uitvoering van de derde fase staat gepland voor het eerste kwartaal van 2020 en eindigt in het vierde kwartaal van 2021. De herinrichting is na intensief contact met de buurt vormgegeven. Het Wijkberaad Bezuidenhout heeft straatvertegenwoordigers geworven. Zij hebben straatgesprekken gehouden en input geleverd voor de herinrichting van de straten. Voor de diverse pleinen, zoals het De Silleplein en het plein bij de Cornelis van der Lijnstraat, zijn ‘pleingesprekken’ georganiseerd.

Verantwoordelijke wethouder Boudewijn Revis (Buitenruimte). “Het opknappen van straten en pleinen kan goed bijdragen aan het buurtgevoel in de wijk. Een mooi ingericht plein of straat zorgt voor een fijne ontmoetingsplek waar mensen graag komen. Zo voelen mensen zich steeds beter thuis in hun buurt. En kunnen ze genieten van een mooie, groene en plezierige omgeving.”

(Theresiastraat; foto: Google)


Foto: Digitaal Dagblad