mainImage

Factcheck: 'Alle Haagse partijen willen woontorens, behalve PVV'

9 maart 2022, 16:54 uur
Den Haag & Regio

Tijdens een verkiezingsdebat in de Haagse wijk Benoordenhout stelde Tweede Kamerlid en nummer drie op de lijst van de Haagse PVV Machiel de Graaf dat bijna alle partijen in zijn stad "voor groei van het aantal inwoners van Den Haag" zijn. Om die groei te bewerkstelligen, zo zegt De Graaf, liggen er plannen "om rond het Haagse Bos aan de rand van Benoordenhout heel grote woontorens te gaan bouwen." Uit onderzoek van het ANP, Pointer en Nieuwscheckers naar de verkiezingsprogramma’s van de Haagse partijen blijkt dat De Graafs uitlatingen ongefundeerd zijn.

De PVV voorziet op Twitter het videofragment waarin De Graaf zijn uitspraken doet van een bijschrift dat nog stelliger is: "Willen we de bevolkingsgroei/massa-immigratie faciliteren? Alle andere partijen willen enorme woontorens in Den Haag, maar ze liegen daarover in elk zaaltje." De meeste partijen die in Den Haag meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen erkennen wel degelijk dat er grenzen zijn aan de groei van de stad. Hart voor Den Haag vreest de komst van veel "personen met een niet-Nederlandse nationaliteit" naar de stad. De partij roept het Rijk daarom op "immigratie-beperkende maatregelen" in te voeren en wil "alleen bouwen en huisvesten voor de gezinsgroei van Hagenaars." 50PLUS gaat nog een stapje verder. Deze partij wil een numerus fixus instellen voor Den Haag "om de stad leefbaar te houden."

Verschillende partijen, waaronder SP, VVD en PvdA, pleiten daarnaast voor goede afspraken met de gemeente Westland, waar veel arbeidsmigranten werken die in Den Haag wonen. Meer en betere huisvesting voor arbeidsmigranten op Westlands grondgebied zou de druk op Den Haag volgens deze partijen kunnen verlichten.

Ook over hoogbouw om de bevolkingsgroei op te vangen zijn lang niet alle Haagse partijen onverdeeld enthousiast. "Hoogbouw kan, maar gezien de hoge bouwkosten geven we de voorkeur aan andere modellen van verdichting", aldus de Haagse Stadspartij (HSP) in haar verkiezingsprogramma. Voor de VVD en Hart voor Den Haag is hoogbouw in groengebieden "een no-go", en ook Forum voor Democratie ziet "als partij van de klassieke architectuur" geen brood in woontorens.

De PvdD beschouwt hoogbouw als "een mogelijkheid om efficiënt met onze schaarse ruimte om te gaan, maar alleen als het past in de omgeving" zoals in de buurt van stations. Ook partijen als CU/SGP en D66 zien hoogbouw het liefst alleen rond belangrijke ov-knooppunten. Het gebied tussen Den Haag Centraal Station, Holland Spoor en Laan van NOI is ook door de gemeente Den Haag onder de noemer Central Innovation District (CID) aangewezen als de plek waar de groei van de stad geconcentreerd moet worden.

Het idee voor woontorens rond het Haagse Bos komt van architect Winy Maas van het Rotterdamse architectenbureau MVRDV. Hij opperde dit in 2017 op een conferentie in het kader van de Agenda Ruimte voor de Stad, een project van de gemeente Den Haag om input te verzamelen voor keuzes die gemaakt moeten worden rond de ontwikkeling van de stad. Het plan van Maas veroorzaakte veel ophef. Voormalig wethouder Joris Wijsmuller (HSP), die zich bezighield met Ruimte voor de Stad, reageerde destijds in het AD op de verontwaardiging. Zijn antwoord op de vraag of de woontorens daadwerkelijk gebouwd gaan worden, was helder: "Geen sprake van."

De beweringen van Machiel de Graaf en de PVV kloppen dus niet. Hart voor Den Haag roept bijvoorbeeld op tot maatregelen vanuit het Rijk om immigratie te beperken en zo de groei van Den Haag een halt toe te roepen. Daarnaast ziet een aantal partijen het liefst helemaal geen hoogbouw, en willen andere partijen hoogbouw alleen rond stations en niet op andere plekken in de stad zoals het Haagse Bos. Zo ook de gemeente Den Haag, die de groei van de stad wil concentreren tussen de drie belangrijkste ov-knooppunten.


Foto: Gemeente Den Haag