Rijk, gemeente en partners investeren 49 miljoen in Den Haag Zuidwest

1 November 2023, 17:55 uur
Den Haag & Regio
mainImage
Freek van den Bergh

Het Rijk, de gemeente en andere partners hebben vandaag in Ede de tweede Regiodeal voor Den Haag Zuidwest officieel getekend. Hiermee komt de komende vier jaar een bedrag van 49 miljoen euro beschikbaar om de brede welvaart in dit gebied te verbeteren. Daarbij wordt vooral ingezet op de sociale verbinding en op de aansluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt.

Het Rijk stelt 18 miljoen euro beschikbaar. Gemeente en partners hadden eerder al toegezegd dit aan te vullen tot 40 miljoen, maar verhogen dit nu met nog eens 9 miljoen euro.

”Ik ben erg blij met deze tweede Regiodeal", zegt wethouder Martijn Balster van Zuidwest. "Met deze extra investering laten we zien dat we de bewoners in Zuidwest blijven steunen. Echt herstel van het gebied vergt een lange adem. Gelukkig kunnen we de komende 4 jaar doorgaan met wat tijdens de eerste Regiodeal in gang is gezet door de bewoners, partners en de gemeente. Bijvoorbeeld de ontmoetingsruimtes die zijn gecreëerd. De weg omhoog is ingezet, nu zetten we verder door.” 

Projecten

Dankzij het geld dat nu beschikbaar komt, wordt voortgebouwd op projecten uit de eerste Regiodeal, die liep van 2019 tot 2023. Ontmoetingsplekken kunnen blijven rekenen op ondersteuning en er komen ontmoetingsplekken bij. Ook zal er worden geïnvesteerd in gratis peuteropvang, het aanbieden van gezonde maaltijden en sport- en beweegactiviteiten. Verder wordt ingezet op een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door de energie- en klimaattransitie te gebruiken om werk in de wijk te creëren. Bewoners zonder perspectief op een reguliere baan krijgen een kans op ‘werk van waarde’, waarbij ze leren en zich ontwikkelen en tegelijkertijd een bijdrage leveren aan wijkonderhoud.